Butlleta d'inscripció Casal d'Estiu 2018


PER FER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓ CAL OMPLIR LA BUTLLETA I CAL ADJUNTAR ELS SEGÜENTS DOCUMENTS:


Autoritzacions degudament signades.


Fotocòpia del DNI del pare o mare.


Fotocòpia de la tarja sanitària del nen/nena. 

 

La fotocòpia del DNI i de la Tarja sanitària no cal adjuntar-la si heu participat al casal de Gurb el darrer any.

 
 
 
  Del 25 al 29 de juny
 
  Del 2 al 6 de juliol
 
  Del 9 al 13 de juliol
 
  Del 16 al 20 de juliol
 
  Del 23 al 27 de juliol
 
  Del 3 al 7 de setembre
 
  Dinar 25 al 29 de juny
 
  Dinar 2 al 6 de juliol
 
  Dinar 9 al 13 de juliol
 
  Dinar 16 al 20 de juliol
 
  Dinar 23 al 27 de juliol
 
  Dinar 3 al 7 de setembre
 
 
 
 
 

Avís de protecció de dades

 
Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPD). Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a fitxers de caràcter personal i confidencial dels quals és responsable l’Ajuntament de Gurb.