Grups municipals i Retribucions càrrecs electes

              
  


Josep Casassas Jordà

Alcalde
Alcaldia, Hisenda, Habitatge, Pagesia i Participació
 
Compensacions econòmiques amb dedicació parcial de les àrees de treball amb una dedicació del 30% - 22.853,44€ bruts anuals.
 
 

Pere Miralpeix Ballús

1r Tinent d'alcalde
Urbanisme i Obres, Serveis, Medi Ambient i Esports
 
Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 32% -8.000€ bruts anuals.

 

Montserrat Faro Basco

2n tinent d'alcalde
Benestar Social, Família i Salut, Gent Gran i Joventut
Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 32% - 8.000€ bruts anuals.

 

Montserrat Parareda Pujols

Cultura i Festes

Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 30% - 8.000€ bruts anuals.
 

Núria Anglada Roca

Escola Infantil i Primària,Institut,Escola Bressol,Escola de Música i Casals

Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 32% - 8.000€ bruts anuals.

 

Eduard Casellas Faja 

Promoció econòmica 

Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 32% - 8.000€ bruts anuals.
 Joan Roca Tió

2n tinent d'alcalde i Cultura
Compensacions econòmiques per assistència als Plens de l'Ajuntament 60,00€.
Compensacions econòmiques per assitència a les Comissions informatives 45,00€.
Dedicació 0%.

 

Josep Maria Falgueras Verdaguer

Ensenyament de primària i Escola de Música
Compensacions econòmiques per assistència als Plens de l'Ajuntament 60,00€.
Compensacions econòmiques per assistència a les Comissions informatives 45,00€. Dedicació 0%.
 
 

Jordi Pou Mas

Governació i Medi Ambient
Compensacions econòmiques per assistència als Plens de l'Ajuntament 60,00€.
Compensacions econòmiques per assistència a les Comissions informatives 45,00€. Dedicació 0%.
 
 

Immaculada Colom Vilamala

Habitatge i Promoció econòmica 
Compensacions econòmiques per assistències als Plens de l'Ajuntament 60,00€.
Compensacions econòmiques per assistència a les Comissions informatives 45,00€.
Dedicació 0%.
 
 

Adrià Rusiñol Clotet

Benestar Social , Família i Salut
Compensacions econòmiques per assistències als Plens de l'Ajuntament 60,00€.
Compensacions econòmiques per assistència a les Comissions informatives 45,00€.
Dedicació 0%.


Així mateix l'Ajuntament de Gurb no te assignada cap aportació econòmica a cap grup polític de la Corporació local.