Pla i Programa de verificació de la Diputació de Barcelona 2019-2022

Per Decret de l'alacaldia Núm. 252_2018 de data 5 de novembre es va aprovar el Pla i Programa de verificació d'activitats comunicades de l'Ajuntament de Gurb 2019-2022. 

Documents relacionats