Proposa un acte

Indica data i hora i ho comunicarem al Regidor de l’àrea que correspongui.
 
 
Escriu el text de l'imatge
 
 
Moltes Gràcies per la teva col·laboració
 

Avís de protecció de dades

 
Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPD). Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a fitxers de caràcter personal i confidencial dels quals és responsable l’Ajuntament de Gurb.