Xerrada "Fertilització del sòl i gestió de les dejeccions ramaderes"

El dijous 26 de setembre a la sala de cultura de l'Ajuntament de Gurb tindrà lloc la sessió informativa "Fertilització del sòl i gestió de les dejeccions ramaderes".

El Decret 153/2019 regula la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, estableix mesures dirigides a reduir i prevenir la contaminació deguda als nitrats d’origen agrari. També aprova el programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables designades a Catalunya en compliment de la Directiva de Nitrats.

Les noves normes establertes són aplicables a les tasques de gestió de dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats que es fan a tota Catalunya. Per aquest motiu, és necessari recalcar que hi ha referències del Decret que són aplicables tant en zones vulnerables com en zones no vulnerables, tret d’aquelles en què s’indica específicament que només ho són per a zones vulnerables. Així mateix, modifica molts aspectes fonamentals pel que fa a la gestió a l’explotació ramadera i a la fertilització, i desplega algunes disposicions que repercuteixen directament sobre agricultors i ramaders en cas de no complir-les.

En aquesta sessió informativa s’abordaran els trets més rellevants de la nova normativa que és d’aplicació tant a ramaders com a agricultors.


Programa:


18.00 h Presentació de la sessió

18.30 h Introducció

18.45 h Criteris normatius per a garantir la correcta gestió de les
dejeccions ramaderes i la fertilització
- Aspectes ramaders
- Aspectes agrícoles

20.00 h Precs i preguntes

Sr. Lluís Bosch Puig
Enginyer Agrònom
Professor Producció Animal. EPS. UdG.

20.15 h Cloenda de la sessió

Horaris

18:00

Preu

Gratuït