Sol.licitud permís de foc

Sol.licitud d'autorització de crema de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles i de l'activitats apícola.
Condicions:
  • Les autoritzacions han de ser exclusivament per a cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles, i per treballs d'apicultura. En resten excloses qualsevol altre tipus.
  • El període d'autorització és en tots els casos fins al 15 de juny.
  • Horari per la realització de la crema és entre les 6 i les 12 hores.
  • Les autoritzacions es suspendran en cas d'activació del nivell 1 del Pla Alfa.
  • La crema ha d'estar a una distància mínima de 25 metres de zona forestal.
  • Disposar de telèfon mòbil al lloc de la crema.
Fórmular per sol.licitar l'autorització