Benestar Social, Família i Salut, Gent Gran i Joventut.

Montserrat Faro Basco
AJUNTAMENT DE GURB  08503
Telèfon: 93 886 01 66
 Fax: 93 886 00 47
Horari: Visites concertades

Presentació


La gestió de qualsevol municipi incorpora la perspectiva de salut, qualitat de vida i benestar en les seves polítiques municipals per proporcionar als seus habitants nivells de benestar òptims doncs, més enllà de l’entramat urbà que conformen carrers i places, el poble és sobretot les persones que hi viuen.

L'àrea d'Atenció a les Persones té com a objectiu principal garantir que tothom qui viu al municipi tingui cobertes les necessitats personals bàsiques i les necessitats socials, que permeten una autonomia personal i una qualitat de vida individual, familiar i de grup, aspectes que repercuteixen en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat.

Des d’aquesta perspectiva d’atenció integral a les persones, l'Àrea pretén donar cobertura a les diferents necessitats de la població a partir d’actuacions de prevenció, atenció, intervenció amb persones, famílies i grups socials, des de la salut i l’acció social, en la població en general i en col·lectius amb demandes específiques, especialment gent gran, joves, infants, dones, immigrants i persones amb discapacitat i/o amb problemes de salut.

 

Salut
Amb l’objectiu de protegir i promoure la salut i de garantir, facilitar i millorar l’accés als serveis de salut de tots els gurbetans, es disposa del Consultori Local de Gurb on l’equip format per metges, infermera, llevadora, treballadora social i personal de gestió i serveis treballen per apropar els objectius de salut als gurbetans.

Els serveis que s’ofereixen des del Consultori Local de Gurb són:

• Activitats preventives (vacunacions, educació sanitària i consells de salut)
• Atenció i seguiment de les malalties agudes i cròniques.
• Atenció i seguiment de la salut dels infants.
• Atenció domiciliària.
• Atenció odontològica.
• Atenció a la salut sexual i reproductiva.
• Xerrades i activitats adreçades a la comunitat.
• Informació, tràmits i gestions derivades de l’assistència.

L'Espai Salut de la Diputació de Barcelona

Aquest és un servei destinat a fomentar la salut individual i col.lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà d'intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries.

enllaç: http://www.diba.cat/web/salutpublica/default


 

Serveis Socials


  

Tenen la finalitat d'atendre els gurbetans que per raons diverses necessiten una atenció específica. Es disposa dels Serveis Socials Bàsics, primer nivell del sistema públic de serveis socials i garantia d’accés més pròxim a la ciutadania. Aquests ofereixen la primera acollida a través de la informació, l’orientació i l’assessorament; la tramitació de prestacions, documentació, ajuts i recursos; el tractament social i la derivació a programes i serveis especialitzats, treballant d’una manera transversal i propera al municipi. Per més informació de la Cartera de Serveis Socials podeu consultar aquest enllaç: http://nxarxa.cat/cartera_serveis_ccomarcal/basica/basica.html

L’equip del servei està format per la treballadora social i l’educador social, del Consorci d’Osona de Serveis Socials.  


Per a qualsevol consulta o gestió:


Atenció social bàsica i suport a la infància i a famílies

Treballadora social: Berta Soler Amils. Visites concertades els dimecres al matí.
Educador social: Lluís Peix Cabanes. Visites concertades els dilluns i dimecres.

Per demanar visita cal trucar al 93 886 01 66.

Promoció de l´autonomia i atenció a la dependència

Treballadora social : Marta Freixa Masoliver.
Visites concertades els dimarts cada 15 dies, demanar cita al 93 886 01 66

Totes les intervencions professionals s'emparen en el principi de confidencialitat i respecte a la intimitat de les persones i en la Llei 15/99 de protecció de dades personals.

 

Igualtat i Dona


Es vetllarà per la inclusió de la igualtat de gènere en les normatives i accions dels serveis i organismes de l'Ajuntament. Tanmateix, es planifiacran, implementaran i avaluaran activitats de sensibilització i formació vinculades a la igualtat entre homes i dones.
Quan se'ns demani o en detectem la necessitat, assessorarem, informarem, orientarem i atendrem aquelles sol.licituds que calgui derivar al Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

SIAD Osona

Adreça: Edifici El Sucre. C/ de la Llotja, 1 , 2a planta.
Telèfon: 937027284
Correu electrònic: vicdones-siadosona@vic.cat
Urgències
Línia Atenció contra la violència masclista 900 900 120
112 emergències
016 online Telèfon del maltracte
Col.legi d'advocats de Vic 93 889 33 43
Hospital Universitari de Vic 


Cooperació


Treballarem per facilitar, promoure i donar suport a les actuaions i projectes relacionats directament o indirectament amb la cooperació i la solidaritat i per estendre aquests valors entre els gurbetans i gurbetanes.


Persones Grans


Es donarà continuitat a les estratègies i línies de treball en l'àmbit de l'envelliment satisfactori, la promoció de l'autonomia, la defensa i la protecció de la gent gran i l'atenció a la dependència.

Treballarem també per portar a terme polítiques actives de participació i foment de l'associacionisme i les activitats de la gent gran, donant suport al Casal per a la Gnet Gran com a entitat promotora d'activitats per a aquest col.lectiu.

 

Joventut


Es treballarà per incidir en polítiques de suport als joves relacionades amb l'àmbit acadèmic, ocupacional, d'emprenedoria, habitatge, assiciacionisme i salut, garantint la transversalitat d'aquestes polítiques amb les diferents àrees de l'ajuntament.
Es potenciarà la relació i col.laboració amb les entitats juvenils així com la gestió de subvencions per a ells.

Des del punt jove, es donarà atenció i assessorament als joves i es gestionaran les Aules d'Estudi i els espais destinats a la promoció i dinamització juvenil.
  


Enllaços per més informació