16.Ordenances Minoristes Carn

Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats.
Ordenança fiscal núm. 16

Documents relacionats

Ordenança Núm. 16 (pdf, 147 kb)