09.Taxa per Activitats

Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sosteniment a la prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de l'activiatats.
Ordenança fiscal núm. 9

Documents relacionats

Ordenança Núm. 9 (pdf, 289 kb)