ADS (Associació Defensa Sanitària)

Jaume Vila Padrós
Telèfon: 938 861 968
Les agrupacions de defensa sanitària són entitats amb personalitat jurídica pròpia, que segueixen un programa sanitari comú aprovat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i que compten com a mínim amb un/a veterinàri/ària encarregat/da de dur a terme les funcions sanitàries relacionades amb els programes aprovats.

A qui va dirigit:

A agricultors i ramaders.
A associacions ja constituïdes.

Organisme responsable:

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Servei de Prevenció en Salut Animal

Normativa:

Registre d'agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADS)