Resolucions d'Alcaldia 2021

Relació de decrets aprovats durant l'any 2021, els quals consten a les actes dels plens corresponents:

 • 001_2021. Registre Sanitari Municipal.
 • 002_2021. Incoació procediment sancionador.
 • 003_2021. Llicència tinença i conducció d'animals potencialment perillosos X2021000006.
 • 004_2021. Conveni UVIC.
 • 005_2021. Aprovació inicial bases i estatuts actuació JC UA9.
 • 006_2021. Sorteig membres meses eleccions.
 • 007_2021. Llicència tinença i conducció d'animals potencialment perillosos X2021000023.
 • 008_2021. Complement Secretaria accidental.
 • 009_2021. Devolució d'aval Exp X2020000414.
 • 010_2021. Devolució d'aval Exp  X2019000198.
 • 011_2021. Devolució ICIO Rasa.
 • 012_2021. Aprovació factures TR 2021 1.
 • 013_2021. Suspensió sorteig membres meses eleccions.
 • 014_2021. Convocatòria Ple extraordinari urgent.
 • 015_2021. Devolució d'aval  X2020000118.
 • 016_2021. Convocatòria Ple gener.
 • 017_2021. Devolució d'aval X2020000175.
 • 018_2021. Devolució d'aval  X2019000415.
 • 019_2021. Devolució ICIO i Aval.
 • 020_2021. No acceptació i requeriment ampliació.
 • 021_2021. Adjudicació Cte menor parc de cal.listènia.
 • 022_2021. Aprovació remesa nòmines.
 • 023_2021. Aprovació remesa 2021 3 subvencions nominatives.
 • 024_2021. Devolució d'aval  X2018000165.
 • 025_2021. Ocupació via pública provisional.
 • 026_2021. Canvi de nom explotació ramadera Exp 074_2006.
 • 027_2021. Acceptació programa específic treball TTT.
 • 028_2021. Inici protecció legalitat urb.
 • 029_2021. Convocatòria Ple febrer.
 • 030_2021. Aprovació factures TR 2021 5 I 6.
 • 031_2021. Canvi de nom explotació ramadera Exp 024_2019.
 • 032_2021. Llicència primera ocupació C/ Olesa.
 • 033_2021. Devolució d'aval 046_2020.
 • 034_2021. Aprovació factures TR 2021 7.
 • 035_2021. Aprovació remesa TR 2020 8 subv nominatives.
 • 036_2021.Permís Raig Hípic Mercat del Ram.
 • 037_2021. Targeta aparcament 001_2229D.
 • 038_2021. Serveis extraordinàris 14F.
 • 039_2021. Autorització padara mercat 021_2020.
 • 040_2021. Devolució d'aval Exp 027_2020.
 •  
 •  
Darrera actualització: 25.02.2021 | 14:37