Convenis

 • Conveni col.laboració recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts.

  Aprovat pel Ple de data 21/12/2020.

  Renovació transitòria del conveni de col.laboració per a la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts entre el Consell Comarcal d'Osona, l'Associació per a la defensa dels animals d'Osona i l'Ajuntament de Gurb.

 • Conveni interadministratiu de delegació del serveis d'acollida i recollida d'animals

  Aprovat pel ple de data 21/12/2020

  Conveni interadministratiu de delegació comarcal entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Gurb pel Servei d'acollida i recollida d'animals domèstics abandonats o perduts.

 • Conveni regulador de l'adhesió a la xarxa d'arxius

  Aprovat pel Ple de data 21/11/2020.

  L'objecte d'aquest conveni és establir la col.laboració amb l'Ajuntament de Gurb per tal de desenvolupar el programa de manteniment dissenyat per aquells municipis amb població de 1.001 a 5.000 habitants, passant a formar part de la Xarxa d'Arxius Municipals.

 • Conveni Servei Bibliobús

  Aprovat per Ple de data 16/11/2020.

  L'Ajuntament i la Diputació de Barcelona tenen voluntat de formalitzar un conveni de col.laboració per poder oferir a Gurb el Servei de Bibliobús, per establir la prestació del servei de lectura mitjançant un bibliobús de la Diputació de Barcelona, al municipi de Gurb, mentre el municipi no disposi de biblioteca estable.

 • Conveni de col.laboració mascaretes

  En data 16/09/2020 s'aprova el conveni de col.laboració mascaretes entre Costa Food Meat, SL i l'Escola Bressol "La Quitxalla" de Gurb.

  És objecte del present conveni establir un marc formal de col.laboració entre l'empresa Costa Food Meat, SL i l'Ajuntament de Gurb, per fer efectiva la donació de 15.000 (quinze mil) mascaretes per a la prevenció de la Covid_19.

 • Conveni per la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts

  Decret d'alcaldia de data 16/09/2019, pròrroga conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Gurb, el Consell Comarcal d'Osona i l'Associació per a la defensa dels animals d'Osona, per la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts, finalitzant el 31 de desembre de 2020.

   

 • Conveni col.laboració Mossos d'Esquadra

  Aprovat pel Ple de data 11/11/2019, conveni de col.laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Gurb sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes de tot el municipi.

 • Conveni de col.laboració execució prova pilot en matèria de videovigilància

  Aprovat per Ple 16/09/2019

  L'objecte d'aquest conveni és articular la col.laboració entre el municipi de Gurb i la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra, d'acord amb la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, que regula la utilització de videocàmeres per les forces de seguretat en llocs públics; el Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la Policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya, i la Llei orgànica 4/2015, de 30 de mar´, de protecció de la seguretat ciutadana.

 • Conveni amb la Diputació de Barcelona per a l'adhesió aliança educació 360.

  Aprovat per acord de Ple de data 23/07/2018.

  La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l'Aliança Educació 360.

  Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l'educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits educatius. Es proposa que l'accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu propi itinerari vital.

 • Conveni col.laboració exposició paleontològica

  Conveni signat en data 04/09/2018 de col.laboració entre la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i l'Ajuntament de Gurb per al suport de l'exposició paleontològica "La comarca d'Osona 50 milions d'anys enrere".

 • Conveni assistència integral en formació

  L'Ajuntament de Gurb, en data 02/10/2017 va signar conveni amb la Diputació de Barcelona per l'actuació "Assistència tècnica integral en formació" per al suport en l'ordenació del funcionament de la formació, i assistència en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives, acompanyament i assistència en la planificació i el disseny de solucions formatives adaptades a l'ens local.

 • Conveni protocol desnonaments

  L'Ajuntament de Gurb, en data 13/03/2017, va acordar aprovar l'adhesió al conveni referent al protocol d'execució de les diligències de llançament, en procediments de desnonament, dels municipis de l'àrea bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona.

 • Conveni Consorci Alba Ter - Millora ruta del Gurri

  En data 17/07/2017 s'ha aprovat em conveni amb el Consorci Alba-Ter per a la millora de la ruta del Gurri. L'obra serà cofinançada per l'Ajuntament i el Consorci del ter.

 • Conveni pobresa energètica

  En data 13/10/2016 l'Ajuntament de Gurb per decret de l'Alcaldia va aprovar el Conveni marc d'adhesió, col.laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàasics d'atenció social destinades a la cancel.lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.

 • Conveni Recollida i acollida animals de companyia

  En data 10/10/2016 l'Ajuntament ha acordat en sessió de ple la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Gurb, el Consell Comarcal d'Osona i l'Associació per a la Defensa dels animals d'Osona. per a la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts i que finalitzarà en data 31/12/2014.

 • Conveni menjador Ceip Les Escoles i Institut

  En data 16/09/2016 es va aprovar conveni per al servei de menjador a Les Escoles de Gurb, entre l'Ajuntament de Gurb, el Departament d'Ensenyament de la Secció d'Institut de Gurb i Les Escoles de Gurb, d'acord amb el protocol d'actuació redactat els alumnes de l'institut tindran accés al servei de menjador de les Escoles de dilluns a divendres durant tot el curs escolar, i l'horari d'ús de les instal.lacions serà de les 14:45h a les 15:50h. Els alumnes de secundària utilitzaran el menjador en un horari en que els alumnes de primària estan retornant a les aules.

 • Conveni contenidors d'Humana

  En data 06/05/2016 l'Ajuntament de Gurb va signar un conveni de col.laboració amb Humana- Fundación Pueblo a Pueblo per a la recollida selectiva de roba usada que realitzarà l'entitat HUMANA, ONGD que des de 1987 desenvolupa projectes de cooperació en diferents països d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. Els contenidors d'Humana s'ubicaran al Carrer Vallès i la Carretera de Sant Bartomeu.

 • Conveni Localret

  L'Ajuntament de Gurb està adherit a la contractació del Consorci Localret anomenada "Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona. En data 11/04/2016 l'Ajuntament de Gurb va acordar en sessió de ple aprovar una pròrroga per dos anys més al període inicial, amb les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara.

 • Conveni tipus adhesió al programa Anem al teatre

  Aprovat el dia 8 de febrer de 2016.

  L'àrea de Cultura, Educació i Esports a través de l'oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona, organitza en col.laboració amb els ajuntaments de les comarques on es desenvolupa l'activitat, el programa "Anem al teatre" que ofereix, en horari escolar, espectacles d'arts escèniques i musicals per als alumnes d'educació infantil, primària i secundària, batxillerat i cicles formatius.

 • Conveni CCO Xarxa Activa't

  El dia 8 de febrer de 2016 es va aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Gurb, Olost, Sant Julià de Vilatorta, Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer i el Consell Comarcal d'Osona per al desenvolupament de la xarxa dels espais Activa't, per tal d'oferir serveis a les persones grans amb o sense dependència, per a la prevenció i promoció a l'autonomia, constituint una plataforma amb tres eixos d'actuació: Promoció i realització de programes per un envelliment actiu, Programes de promoció de l'autonomia i Programes d'atenció a la dependència. 

Darrera actualització: 15.12.2020 | 10:10
Darrera actualització: 15.12.2020 | 10:10