Conveni d'assistència integral en formació

L'Ajuntament de Gurb, en data 02/10/2017 va signar conveni amb la Diputació de Barcelona per l'actuació "Assistència tècnica integral en formació" per al suport en l'ordenació del funcionament de la formació, i assistència en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives, acompanyament i assistència en la planificació i el disseny de solucions formatives adaptades a l'ens local.

Darrera actualització: 04.02.2021 | 14:39