Plantilla i retribucions

Relació de llocs de treball i retribucions

En sessió del Ple de l’Ajuntament de data 17 de setembre de 2018 es va aprovar l’increment de les retribucions previstes al pressupost general de l’Estat per l’any 2018. Tots els conceptes salarials s'incrementen un 1,5% de gener a juny i en un 1,75% de juliol a desembre, més 0.3% addicional.

Plantilla del personal de l'Ajuntament de Gurb

A. PERSONAL FUNCIONARI

PLACES

NIVELL

RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA 

Secretari-Interventor amb habilitació nacional (grup A1)

1

26

42.204,86€

Administratives (Grup C1)

2

22

24.490,56€

 

 B. PERSONAL DIRECTIU/ CÀRRECS DE CONFIANÇA                                             

 A l'Ajuntament de Gurb ni hi ha personal directiu ni càrrecs de confiança en la legislatura 2019-2023

 

C. PERSONAL LABORAL

PLACES

NIVELL

RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA

Oficina Tècnica (Grup A)

1

30

36.540,38€

Oficina Tècnica (Grup A2)

1

30

30.365,92€

Tècnic Administratiu (Grup A2)

1

17

19.298,62€

Auxiliar administratiu (Grup C2)

3

18

21.207,94€

Oficial 1 (Grup E)

1

14

25.599,82€

Oficial 2 (Grup E)

2

14

23.422,32€

Oficial 3 (Grup E)

1

10

22.319,72€

Oficial 4 (Grup E)

1

14

22.612,86€

Darrera actualització: 16.03.2021 | 09:58
Darrera actualització: 16.03.2021 | 09:58