Retribucions del representants polítics

Règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació

D’acord amb les previsions de la Disposició Addicional 35 de la LPGE de 2018, s’actualitzen els imports màxims de les seves retribucions segons va establir en el seu dia l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local en la redacció donada per la Llei 27/2013.

S’indiquen a continuació els imports fixats en els acords corresponents per als següents membre electes amb dedicació i la data d’efectes:

Nom

Càrrec

Dedicació

Retribució brut/anual 

Distribució nombre de pagues

Retribució brut/mensual

Casassas Jordà, Josep

Alcalde

 30%

22.853,44€ 

14 

 1.632,38 €

Faro Basco, Montserrat

Tinent d'Alcalde

 32%

 8.000,00€

 12

    666,66 €

Miralpeix Ballús, Pere

Tinent d'Alcalde

 32%

 8.000,00€

12 

    666,66 € 

Parareda Pujols, Montserrat

Regidora

 32%

 8.000,00€

12 

    666,66 €

Anglada Roca, Núria

Regidora

 32%

 8.000,00€

12 

    666,66 €

Casellas Faja, Eduard

Regidor

 32%

 8.000,00€

12 

    666,66 €

Roca Tió, Joan

Regidor

 0%

 *

 *

 *

Falgueras Verdaguer, Josep Maria

Regidor

 0%

 *

 *

 *

Pou Mas, Jordi

Regidor

 0%

 *

 *

 *

Colom Vilamala, Immaculada

Regidor

 0%

 *

 *

 * 

Rusiñol Clotet, Adrià

Regidor

 0%

 *

 *

 *

  • Per assistència als plens de l’Ajuntament 60,00 €, pels regidors/es sense àrea assignada.
  • Per assistència a les Comissions informatives 45,00 €, pels regidors sense àrea assignada.

L’Ajuntament de Gurb no té assignada cap aportació a cap grup polític de la corporació local.

Darrera actualització: 13.03.2020 | 09:42
Darrera actualització: 13.03.2020 | 09:42