Subvencions per sufragar els danys ocasionats al comerç i demés activitats afectades pel tancament comercial derivat de l'Estat d'Alarma pel Covid-19, durant l'exercici 2021

L'arribada de la Covid-19  durant el més de març de l'any 2020, va provocar l'adopció de l'Estat d'Alarma per part del Govern Espanyol. Aquesta mesura extraordinària anava acompanyada de moltes restriccions, entre d'elles, el tancament comercials d'establiments i comerços que no impliquessin la venda de productes de primera necessitat. Malgrat aquesta restricció, el pagament dels tributs per la gestió de residus es va mantenir atès que és un servei públic obligatori.

És d'interès per aquest Ajuntament atorgar determinades ajudes per sufragar aquella taxa, amb l'objectiu d'interès social o utilitat pública que hi és implícit, que no és un altre que ajudar al manteniment del teixit empresarial local i reprendre l'activitat econòmica del municipi de Gurb, que s'han vist alterats com a conseqüència de les mesures de l'estat d'alarma que ha obligat a tancar establiments i reduir-ne l'activitat i han restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d'ingressos que això comporta.

Les bases  i la convocatòria per la concessió de subvencions pel pagament de la taxa de residus comercials a comerços, establiments comercials i autònoms del municipi de Gurb, es va aprovar el dia 13 de setembre de 2021.

Les sol.licituds es podran presentar al registre general de l'Ajuntament fins el 31 d'octubre de 2021.

Darrera actualització: 15.09.2021 | 14:45