OF00 Ordenaça General Gestió, Liquidació, Inspecció i Recapt. ingressos Dret Públic.

Ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 26 d’Octubre de 2020 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2021.

Darrera actualització: 19.01.2021 | 15:22