OF06 Ordenança General de Preus Públics

Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Gurb, el 26 d’Octubre de 2020, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2021.

Darrera actualització: 29.01.2021 | 09:25