OF07 Taxa Aprofitament Especial Domini Públic

Ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple, en sessió celebrada el dia 26 d’Octubre de 2020, ha quedat aprovada definitivament el dia 15 de desembre de 2020 i començarà a regir l’endemà de la seva publicació al BOP.

Darrera actualització: 29.01.2021 | 09:25