OF09 Taxa Ambiental d'Activitats

Ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple, en sessió celebrada el dia 26 d’Octubre de 2020, ha quedat aprovada definitivament el dia 15 de desembre de 2020 i començarà a regir l’endemà de la seva publicació al BOP.

Darrera actualització: 29.01.2021 | 09:25