OF13 Taxa per Expedició de Documents Administratius

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple, en sessió celebrada el dia 25 d’Octubre de 2021, ha quedat aprovada definitivament el dia 14 de desembre de 2021 i començarà a regir l’endemà de la seva publicació al BOP.

Darrera actualització: 4.01.2022 | 11:33