OF15 Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió del dia 13 de novembre de 2008 continuarà vigent mentre no se’n acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 31.01.2022 | 11:15