OF21 Taxa per al Servei de Transport Urbà

Ordenança Fiscal aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 9 de juliol de 2018, entrarà en vigor al dia següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Darrera actualització: 29.01.2021 | 09:26