Planejament Urbanístic en tràmit

Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Gurb per a la determinació dels criteris d’ordenació dels parcs solars fotovoltaics en sòl no urbanitzable

Darrera actualització: 26.04.2022 | 12:17