Ordenaces solars

  • L'Ordenança Solar Fotovoltaica té per objecte regular els sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica que s'instal·lin al terme municipal.
  • L'Ordenança Solar Tèrmica té per objecte regular l'obligatorietat d'incorporar sistemes de captació d'energia solar activa de baixa temperatura per a la producció d'aigua calenta sanitària i escalfament de piscines cobertes climatitzades als edificis i construccions situades al terme municipal .
Darrera actualització: 13.05.2022 | 07:29
Darrera actualització: 13.05.2022 | 07:29