El Descans

El descans és el temps que dediquem a compensar l'esforç i a recuperar l'equilibri físic i psíquic. Quan el treball i la capacitat de rendiment estan descompensats, el cansament augmenta.

De cansament n'hi ha de diversos tipus. A més del físic, que és el més conegut, també hi ha el cansament mental, produït per un esforç intel.lectual, i el cansament emocional, generat per la pròpia gestió de les emocions o la resolució de conflictes.

Com més activitat física o intel.lectual fem, més necessitat de descansar sentim. La fatiga es recupera a través de l'alimentació i del descans, especialment del son, que és la font de descans més important que tenim.

Estudis diversos demostren que hi ha parts del cervell que són més actives mentre dormim que quan estem desperts, perquè assimilen la informació rebuda al llarg del dia. Per aquest motiu els experts afirmen que dormir bé, a més de contibuir a recuperar l'energia del cos, millora la memòria i el rendiment cerebral. Podem afirmar, doncs, que el son té un paper fonamental en l'assoliment dels aprenentatges.

És important que eviteu que les activitats diàries dels vostres fills, ja siguin de casa, escolars o de lleure, els fatiguin en exés. Quan no descansen prou, a més de tenir somnolència, un baix nivell d'atenció o dificultats per memoritzar, també poden reaccionar amb conductes inadequades, com hiperexcitabilitat, irratibilitat o inhibició. A questes conductes interfereixen en els processos de creixement, d'aprenentatge i de relació social i afectiva.

Hi ha, doncs, una estreta relació entre el descans, el rendiment i el benestar. Per aquest motiu, un bon descans és imprescindible perquè els vostres fills comencin la jornada en condicions òptimes.

D'altra banda, cal tenir en compte que descansem quan dormim, però quan escoltem música, passegem, xerrem en família o simplement canviem d'activitat. El fet que els vostres fills segueixin unes rutines equilibrades entre activitat i descans, i que tinguin uns bons hàbits per conciliar el son, és beneficiós per a ells. El son està lligat a la salut i a la qualitat de vida; cal, doncs, que els vostres fills dormin les hores necessàries per a la seva edat.

Darrera actualització: 28.02.2020 | 14:00