Planejament urbanístic vigent

Normes Subsidiàries de Planejament de Gurb. Als documents adjunts podreu consultar el Planejament urbanístic refós i els plànols d'ordenació.

Darrera actualització: 28.04.2022 | 09:01