Junta parroquial de Sant Julià Sassorba

La nostra finalitat és col.laborar amb el mossèn en les tasques pastorals i vetllar pels diferents serveis de la parròquia:

  • Tasques de manteniment i neteja de l'església i dels locals parroquials.
  • Gestió del cementiri.
  • Gestió del lloguer de les Escoles.
  • Organització de festes i celebracions al llarg de l'any.

Col·laboradors

A més del Mossèn, actualment està constituït per 4 persones (normalment veïns de la parròquia), que durant dos anys col.laboren voluntàriament en les tasques comentades.

Cada any es renoven dues persones de la junta i per tant, sempre n'hi ha dues que entren de nou i dues que continuen un any més.

Hi ha un tresorer que porta els comptes de la parròquia i anualment es presenten als veïns en assemblea.

Pel que fa al manteniment de l'entorn, en Josep Simón.

Del lloguer de les Escoles se n'encarreguen els veïns de "El Pla" (Marc Lladó).

I de l'ornamentació i els rams de l'església se'n cuida la Lola (El Grau).

Contacte

  • La Franquesa:  938 856 595
  • La Casanova: 938 889 035
  • El Pla: 632 748 634

Adreça electrònica Mossèn: jmrif13@gmail.com

Adreça electrònica Junta parroquial: jordi.franquesa@gurb.net

Darrera actualització: 19.04.2022 | 09:22