Llicència d'obres

Obres d’edificació, reforma, reparació o rehabilitació que alterin l’estructura, l’aspecte exterior o que afectin la seguretat de les construccions existents. Quan les obres afectin els fonaments o elements estructurals. Quan alterin el nombre d’habitatges o locals existents. Quan substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos, o quan afectin immobles del patrimoni historicoartístic o es trobin sotmesos a especial protecció.

Cal presentar-ho per instància genèrica a través de l'e-Tram.

Quin cost té:

Un cop concedida la llicència, s'haurà de satisfer la taxa de llicències urbanístiques, d'acord amb les ordenances fiscals i el pagament de fiança si es el cas.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica

Cal aportar:

  • 1. Projecte bàsic o executiu, signat per personal tècnic competent i visat pel Col·legi professional, en el moment de presentació de la sol·licitud.

    En cas que es presenti projecte bàsic, es podrà concedir la llicència però no es podran iniciar les obres fins que es presenti el projecte executiu, cosa que s’haurà de fer abans de recollir i liquidar la llicència concedida.

  • Full d'assumeix de direcció de l'obra signat i visat per personal tècnic competent.
  • Full d'assumeix de direcció d'execució de l'obra signat per personal tècnic competent i visat pel col·legi professional.
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge visat pel personal tècnic competent.
  • Sol·licitud llicència urbanística

Canals de tramitació:

  • Presencial

    al Registre General de l'Ajuntament de Gurb de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Mas l'Esperança - 08503 Gurb - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 860 166
Fax: 938 860 047
Adreça electrònica: ajgurb@gurb.cat
Lloc web: www.gurb.cat/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 19.04.2021 | 15:28