Aquesta setmana han començat les obres del carril bici als carrers Sant Roc, Sant Fruitós i de l’Olivera

Dijous, 3 de febrer de 2022 a les 00:00

L’àmbit de les obres afecta al carrer Sant Roc i adjacents i una part del barri del Soler. Els treballs tenen un termini d’execució de vuit setmanes i consisteixen en l’execució del carril i la nova senyalització i abalisament del mateix. 

També es preveu la regulació d’aparcaments de Zona taronja a la zona d’activitat industrial.  Els treballs tenen un pressupost de 99.780 euros

Objectius de l’obra

Amb aquestes obres es pretén habilitar una connexió còmoda i segura entre l’Institut i la xarxa urbana. També es cobreix la zona industrial i l’esportiva. Es vol afavorir el canvi cap a la bici en els desplaçaments; la reducció del volum de vehicles al carrer Sant Roc, així com reduir la contaminació atmosfèrica, que implica efectes positius per a la salut de la població local i sobre els efectes del canvi climàtic global. Finalment, també es vol reduir la dependència de persones que no disposen de vehicle motoritzat per als desplaçaments entre nuclis.

El traçat

El traçat del nou carril bici comprèn el carrer de l’Olivera, entorn de l’Institut, entre el carrer de l’Ametller i el de la Vinya; el pas de la rotonda que dona continuïtat al carrer de l’Olivera i el carrer Sant Roc; el carrer Sant Roc, entre la rotonda i la carretera de Sant Bartomeu; i el carrer Sant Fruitós, entre el carrer de l’Ametller i el de la Indústria.

Els trams del carril bici

 • Sant Roc (Sant Bartomeu del Grau-Indústria) Carril de circulació unidireccional pels vehicles motoritzats en sentit institut. El carril bici és bidireccional al costat nord protegit per un cordó d’estacionament.
 • Sant Roc-Indústria-La Vinya. Doble carril de circulació i carril bici bidireccional pel costat nord. En un tram comparteix espai amb la parada de l’autobús i està protegit per senyalització.
 • L’Olivera. Carril bici bidireccional fins a la porta de l’Institut i protegit per un cordó d’estacionament. S’hi habilita també un espai d’estada i d’espera per a vianants.
 • Sant Fruitós (Indústria-la Vinya). Carril bici unidireccional en el sentit de circulació Indústria-la Vinya. Marge de seguretat i cordó d’aparcament. Dos carrils de circulació per a vehicles motoritzats. El carril de circulació en direcció Indústria-la Vinya és compartit amb bicicletes.
 • Sant Fruitós (la Vinya-Ametller). Carril bici unidireccional en el sentit de la circulació i cordó d’aparcament. La connexió entre els dos trams del carrer Sant Fruitós i l’encreuament del carrer de la Vinya es fa amb un pas per a bicicletes: pas de tacs i catifa vermella.
 • Mas d’Osona (rotonda-zona esportiva). Dos carrils de circulació de vehicles motoritzats per cada sentit. Estan regulats per Zona 30 i, per tant, compartits amb les bicicletes.
 • Rotonda. Els trams dels carrers Sant Roc (Indústria-la Vinya) i l’Olivera es connecta amb una rotonda. El carril bici passa a ser bidireccional al lateral sud del carrer de l’Olivera. El carril recorre tot el perímetre de la calçada de la rotonda. Les interseccions del carril bici a la rotonda amb els de vehicles motoritzats es senyalitzen amb un pas per bicis (pas de tacs i catifa vermella).
 • L’accés/sortida del carrer Sant Roc es fa per bifurcació de carril. Tant l’accés com la sortida són carrils unidireccionals, amb carril per a vehicles motoritzats i cordó d’aparcaments. L’espai compartit a la rotonda i les proximitats d’aquesta estan protegits per pilones.
 • Accés/sortida de l’Olivera. Bifurcació del carril bici del carrer de l’Olivera. L’accés a la rotonda és seguint la trajectòria del carril de l’Olivera des del pas de vianants, convertint-se en unidireccional. La sortida es fa per un carril auxiliar entre la rotonda i el pas per bicicletes.

La zona d’activitat industrial

Paral·lelament a la construcció del carril bici, el projecte també preveu la regulació d’aparcament de Zona d’activitats econòmiques, Zona taronja a la zona d’activitat industrial. Les Zones taronja són places per a l'estacionament de llarga durada (màxim un dia) i la senyalització informarà que l’estacionament està reservat a les activitats d’aquell carrer. Els carrers afectats són:

 • Colon, entre l’entrada de la carretera de Sant Bartomeu del Grau i Indústria. Amb cordó d’aparcament Zona d’activitats econòmiques als dos laterals del carril de circulació existent.
 • Sant Jordi, entre la carretera de Sant Bartomeu i Indústria. Als dos laterals del carril de circulació existent.
 • Indústria, entre Sant Jordi i Colon. La zona d’aparcament ubicada al nord-est del carril de circulació.
 • Sant Roc, entre la carretera de Sant Bartomeu i la rotonda. El cordó d’aparcament regulat s’ubicarà al lateral sud del carril de circulació.

Passatge entre el carrer Sant Fruitós i el de l’Olivera

Amb les actuacions de carril bici hi ha associada la senyalització d’aquest tram. El carrer és de vianants.

Darrera actualització: 03.02.2022 | 13:11