Subvencions plaques solars fotovoltaiques 2023

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores específiques per als ajuts per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum i els seus equips en als habitatges del municipi. Exercici 2023.

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu incentivar i promoure la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a les llars del municipi per tal d'afavorir l'eficiència i l'ús d'energies renovables com a mesura de lluita contra el canvi climàtic i el foment de la sostenibilitat. Promoció del Medi Ambient.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg del període del  16 de desembre de 2022 al 30 de novembre de 2023.

 

Durant l'any 2023 s'han presentat 29 sol·licituds per aquesta subvenció:

  • 24 sol·licituds acceptades.
  • 5 sol·licituds denegades.

Import total subvencionat: 31.612,84 €

Darrera actualització: 12.03.2024 | 09:06