Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per a la regulació dels Parcs solars

Dijous, 18 de gener de 2024

La Modificació puntual de les NSP de Gurb per a la determinació dels criteris d'ordenació de les plantes solars fotovoltaiques de superfície superior a 1 ha en sòl no urbanitzable (MP, abril 2022) que promou i redacta l'Ajuntament té per objectiu establir les àrees aptes per a la implantació de grans parcs solars en el terme de municipi i evacuació elèctrica.

Darrera actualització: 18.01.2024 | 11:30