2023. Procés selectiu auxiliar administratiu/va per cobrir una baixa temporal.

L'objecte de la present convocatòria és la contractació temporal per cobrir una baixa temporal, d'un/a treballador/a amb baixa de materinitat, i la constitució d'una borsa de treball per tal de tenir previst un mecnisme àgil de provisió de llocs de treball vacant.

Darrera actualització: 10.05.2023 | 09:10