Resolucions d'Alcaldia 2015

Relació de Decrets aprovats durant l'any 2015, els quals consten a les actes dels plens corresponents

 • 001/2015. Llicència urbanística Exp 118/14
 • 002/2015. Llicència urbanística Exp 115/14
 • 003/2015. Devolució d'aval Exp 71/12
 • 004/2015. Devolució d'aval Exp 111/14
 • 005/2015. Llicència urbanística Exp 1/15
 • 006/2015. Llicència ambiental Exp 22/14(A)
 • 007/2015. Canvi de nom Exp 52/03(A)
 • 008/2015. Llicència urbanística Exp 7/15
 • 009/2015. Sol. subvenció manteniment lleres dels torrents Rimentol, Romeu i Esperança
 • 010/2015. Llicència urbanística Exp 9/15
 • 011/2015. Llicència urbanística Exp 8/15
 • 012/2015. Llicència urbanística Exp 11/15
 • 013/2015. Llicència ambiental Exp 12/10(A)
 • 014/2015. Devolució d'aval Exp 62/14
 • 015/2015.Canvi de nom Exp 29/00(A)
 • 016/2015. Canvi de nom títol nínxols vespella
 • 017/2015. Devolució d'aval Exp 95/13
 • 018/2015. Exempció IVTM Vehicle municipal
 • 019/2015. Baixa d'Ofici padró habitants Exp 2/14
 • 020/2015. Llicència urbanística Exp 14/15
 • 021/2015. Control ambiental periòdic Exp 10/03(A)
 • 022/2015. Expedient sancionador 24/15
 • 023/2015. Devolució d'aval Exp 110/14
 • 024/2015. Llicència de primera ocupació exp 1/15(O)
 • 025/2015. Devolució d'aval Exp 22/11
 • 026/2015. Aprov. Pla seg. i salut, encàrreg de direc/obra xarxa senders Castell de Gurb
 • 027/2015. Acceptació ajut Foment ocupació local
 • 028/2015. Llicència ambiental Exp 6/15(A)
 • 029/2015. Devolució d'aval Exp 58/14
 • 030/2015. Llicència urbanística Exp 18/15
 • 031/2015. Llicència urbanística Exp 19/15
 • 032/2015. Liquidació taxa ocupació del Sòl
 • 033/2015. Liquidació pressupost 2014
 • 034/2015. Liquidació taxa ocupació del Sòl
 • 035/2015. Baixa escombraries finca propietat Ajuntament de Gurb
 • 036/2015. Liquidació taxa ocupació del Sòl
 • 037/2015. Liquidació taxa ocupació del Sòl
 • 038/2015. Liquidació taxa ocupació del Sòl
 • 039/2015. Devolució d'aval Exp 104/14
 • 040/2015. Devolució d'aval Exp 68/14
 • 041/2015. Devolució d'aval Exp 97/14
 • 042/2015. Devolució d'aval Exp 115/14
 • 043/2015. Devolució d'aval Exp 11/15
 • 044/2015. Devolució d'aval Exp 8/15
 • 045/2015. Acord adhesió pròrroga Endesa Energia
 • 046/2015. Devolució d'aval Exp 9/15
 • 047/2015. Llicència ambiental Exp 21/11(A)
 • 048/2015. Llicència urbanística Exp 22/15
 • 049/2015. Llicència urbanística Exp 23/15
 • 050/2015. Llicència urbanística Exp 24/15
 • 051/2015. Devolució d'aval Exp 1/15
 • 052/2015. Llicència urbanística Exp 26/15
 • 053/2015. Llicència urbanística Exp 27/15
 • 054/2015. Llicència urbanística Exp 29/15
 • 055/2015. Baixa padró habitants (caducitat estranger)
 • 056/2015. Devolució d'aval Exp 18/15
 • 057/2015. Canvi de nom Exp 24/00(A)
 • 058/2015. Llicència ambiental Exp 13/13(A)
 • 059/2015. Sorteig membres meses electorals eleccions municipals
 • 060/2015. Llicència urbanística Exp 28/15
 • 061/2015. Llicència urbanística Exp 31/15
 • 062/15. Llicència urbanística Exp 34/15
 • 063/2015. Cancel.lació Exp 20/15
 • 064/2015. Exempció IBI Casa de Dalt
 • 065/2015. Resolució ampliació activitat Exp 3/14(A)
 • 066/2015. Llicència urbanística Exp 38/15
 • 67/2015. Baixa ofici padró municipal Exp 02_2015
 • 068/2015. Devolució d'aval Exp 79/06
 • 069/2015. Llicència urbanística Exp 37/15
 • 070/2015. Canvi no substancial Exp 9/07(A)
 • 071/2015. Canvi no substancial Exp 26/11(A)
 • 072/2015. Canvi no substancial Exp 21/03(A)
 • 073/2015. Canvi no substancial Exp 1/10(A)
 • 074/2015. Migració dades gestor expedients
 • 075/2015. Devolució d'aval Exp 69/14
 • 076/2015. Llicència urbanística Exp 42/15
 • 077/2015. Llicència ambiental Exp 18/11(A)
 • 078/2015. Liquidació 1T/2015
 • 079/2015. Liquidació 1T/2015
 • 080/2015. Baixa ofici Exp 03_2015
 • 081/2015. Adjudicació obres desplegament xarxa fibra òptica
 • 082/2015. Llicència primera ocupació Exp 3/15(O)
 • 083/2015. Llicència urbanística Exp 41/15
 • 084/2015. Llicència urbanística Exp 125/12
 • 085/2015. Llicència urbanística Exp 51/13
 • 086/2015. Llicència urbanística Exp 52/13
 • 087/2015. Ampliació permís municipal Exp 6/15(A)
 • 088/2015. Llicència urbanística Exp 40/15
 • 089/2015. Devolució d'aval Exp 35/15
 • 090/2015. Llicència ambiental Exp 12/15(A)
 • 091/2015. Llicència ambiental Exp 28/01(A)
 • 092/2015. Devolució d'aval Exp 84/14
 • 093/2015. Devolució d'aval Exp 53/12
 • 094/2015. Llicència ambiental Exp 5/15(A)
 • 095/2015. Llicència ambiental Exp 4/15(A)
 • 096/2015. Canvi no substancial Exp 5/09(A)
 • 097/2015. Llicència ambiental Exp 24/14(A)
 • 098/2015. Llicència definitiva Exp 40/07(A)
 • 099/2015. Devolució d'aval Exp 19/15
 • 0100/2015. Devolució d'aval Exp 16/14
 • 101/2015. Canvi programa entrades i sortides
 • 102/2015. Llicència urbanística Exp 57/15
 • 103. Baixa ofici padró habitants Exp 4_2015
 • 104/2015. Llicència urbanística Exp 59/15
 • 105/2015. Devolució d'aval Exp 64/14
 • 106/2015. Llicència urbanística Exp 58/15
 • 107/2015. Acceptació ajut Pensa Pidces SI Gurb
 • 108/2015. Alta e-MUX
 • 109/2015. Devolució d'aval Exp 23/14
 • 110/2015. Llicència urbanística Exp 54/15
 • 111/2015. Llicència urbanística Exp 60/15
 • 112/2015. Llicència urbanística Exp 55/15
 • 113/2015. Adjudicació butaques teatre municipal
 • 114/2015. Devolució d'aval Exp 118/14
 • 115/2015. Devolució d'aval Exp 31/15
 • 116/2015. Devolució d'aval 57/15
 • 117/2015. Acceptació ajut Programa compl. cohesió social
 • 118/2015. Llicència urbanística Exp 65/15
 • 119/2015. Llicència urbanística Exp 66/15
 • 120/2015. Llicència urbanística Exp 62/15
 • 121/2015. Canvi de nom Exp 46/99(A)
 • 122/2015. Llicència urbanística Exp 16/14(ampliació)
 • 123/2015. Llicència primera ocupació Exp 2/15(O)
 • 124/2015. Llicència ambiental Exp 14/10(A)
 • 125/2015. Nomenament regidors
 • 126/2015. Nomenament Tinents d'alcalde
 • 127/2015. Delegació al ple la concessió de les llicències urbanístiques
 • 128/2015. Nomenament del tresorer
 • 129/2015. Llicència urbanística Exp 64/15
 • 130/2015. Llicència urbanística Exp 68/15
 • 131/2015. Devolució d'aval Exp 33/12
 • 132/2015. Devolució d'aval Exp 26/15
 • 133/2015. Llicència urbanística Exp 67/15
 • 134/2015. Devolució d'aval Exp 29/15
 • 135/2015. Devolució d'aval Exp 53/15
 • 136/2015. Expedient sancionador Exp 6/15(A)
 • 137/2015. Llicència urbanística Exp 74/15
 • 138/2015. Llicència urbanística Exp 72/15
 • 139/2015. Llicència primera ocupació Exp 5/15(O)
 • 140/2015. Devolució d'aval obra Exp SUBVE2/2014
 • 141/20105. Llicència urbanística Exp 78/15
 • 142/2015. Devolució d'aval Exp 89/14
 • 143/2015. Acceptació ajut Concurs Literari
 • 144/2015. Devolució d'aval Exp 62/15
 • 145/2015. Llicència urbanística Exp 80/15
 • 146/2015. Baixa ofici padró municipal
 • 147/2015. Millores sanitaries Can Cresta
 • 148/2015. Baixa definitiva padró habitants
 • 149/2015. Nomenament alcalde accidental
 • 150/2015. Incoació baixa ofici padró habitants
 • 151/2015. Devolució aval Exp 16/15
 • 152/2015. Llicència urbanística Exp 89/15
 • 153/2015. Llicència Ambiental Exp 17/15(A)
 • 154/2015. Llicència ambiental Exp 19/15(A)
 • 155/2015. Llicència primera ocupació Exp 4/15(O)
 • 156/2015. Llicència urbanística Exp 87/15
 • 157/2015. Devolució d'aval Exp 98/14
 • 158/2015. Llicència ambientaal Exp 16/15(A)
 • 159/2015. Canvi titularitat taxi
 • 160/2015. Canvi de nom Exp 38/06(A)
 • 161/2015. Llicència ambiental Exp 38/06(A)
 • 162/2015. Canvi de nom Exp 58/07(A)
 • 163/2015. Llicència ambiental Exp 58/07(A)
 • 164/2015. Permís municipal Exp 8/15(A)
 • 165/2015. Llicència urbanística Exp 93/15
 • 166/2015. Devolució d'aval Exp 89/15
 • 167/2015. Devolució d'aval Exp 120/14
 • 168/2015. Llicència urbanística Exp 90/15
 • 169/2015. Llicència urbanística Exp 93/15
 • 170/2015. Llicència urbanística Exp 99/15
 • 171/2015. Llicència urbanística Exp 77/15
 • 172/2015. Pròrroga llicència urbanística Exp 98/15
 • 173/2015. Llicència urbanística Exp 70/15
 • 174/2015. Baixa ofici padró habitants
 • 175/2015. Llicència ambiental Exp 17/15
 • 176/2015. Relació factures 6/2015
 • 177/2015. Relació factures 7/2015
 • 178/2015. Relació factures 8/2015
 • 179/2015. Sol. subvenció Agència de Residus
 • 180/2015. Devolució d'aval Exp 17/15
 • 181/2015. Llicència ambiental Exp 25/15(A)
 • 182/2015. Llicència urbanística Exp 104/15
 • 183/2015. Devolució d'aval Exp 36/15
 • 184/2015. Devolució d'aval Exp 56/15
 • 185/2015. Devolució d'aval Exp 68/15
 • 186/2015. Devolució d'aval Exp 72/15
 • 187/2015. Devolució d'aval Exp 80/15
 • 188/2015. Llicència urbanística Exp 103/15
 • 189/2015. Llicència en Sòl no urbanitzable
 • 190/2015. Llicència en Sòl no urbanitzable
 • 191/2015. Devolució d'aval Exp 69/15.
 • 192/2015. Llicència en Sòl no urbanitzable
 • 193/2015. Llicència urbanística Exp 106/15
 • 194/2015. Devolució d'aval Exp 47/15
 • 195/2015. Devolució d'aval Exp 87/15
 • 196/2015. Devolució d'aval Exp 33/15
 • 197/2015. Llicència urbanística Exp 88/15
 • 198/2015. Llicència urbanística Exp 107/15
 • 199/2015. Devolució d'aval Exp 46/07
 • 200/2015. Canvi de nom Exp 36/02(A)
 • 201/2015. Baixa padró habitants
 • 202/2015. Llicència en sòl no urbanitzable
 • 203/2015. Baixa padró habitants
 • 204/2015. Canvi orientació productiva Exp 29/15(A)
 • 205/2015. Llicència urbanística Exp 111/15
 • 206/2015. Relació factures reforma teatre
 • 207/2015. Llicència primera ocupació Exp 6/15(O)
 • 208/2015. Canvi de nom nínxol
 • 209/2015. Llicència urbanística Exp 112/15
 • 210/2015. Relació factures 9/2015
 • 211/2015. Relació factures 10/2015
 • 212/2015. Llicència Sòl no urbanitzable
 • 213/2015. Devolució d'aval Exp 25/12
 • 214/2015. Devolució d'aval Exp 127/06
 • 215/2015. Devolució d'aval Exp 22/15
 • 216/2015. Llicència urbanística Exp 119/15
 • 217/2015. Baixa padró habitants
 • 218/2015. Devolució d'aval Exp 81/12
 • 219/2015. Llicència urbanística Exp 121/15
 • 220/2015. Devolució d'aval Exp 121/14
 • 221/2015. Devolució d'aval Exp 25/13
 • 222/2015. Caducitat Exp 4/13(A)
 • 223/2015. Llicència urbanística Exp 122/15
 • 224/2015. Caducitat Exp 8/07(A)
 • 225/2015. Baixa padró habitants
 • 226/15. Llicència urbanística Exp 120/15
 • 227/2015. Devolució d'aval Exp 23/13
 • 228/2015. Devolució d'aval Exp 104/15
 • 229/2015. Llicència urbanística Exp 84/15
 • 230/2015. Llicència urbanística Exp 123/15
 • 231/2015. Devolució d'aval Exp 87/14
 • 232/2015. Llicència urbanística Exp 124/15
 • 233/2015. Llicència urbanística Exp 127/15
 • 234/2015. Baixa padró habitants
 • 235/2015. Devolució d'aval Exp 94/15
 • 236/2015. Devolució d'aval Exp 103/15
 • 237/2015. Devolució d'aval Exp 102/15
 • 238/2015. Nomenament jutje de pau titular i suplent
 • 239/2015. Llicència ambiental Exp 84/03(A)
 • 240/2015. Canvi d'ús i reconstrucció d'un cobert
 • 241/2015. Construcció en Sòl no urbanitzable
 • 242/2015. Ampliacions instal.lacions ramaderes
 • 243/2015. Baixa padró habitants
 • 244/2015. Llicència parada mercat
 • 245/2015. Llicència ambiental Exp 15/13(A)
 • 246/2015. Devolució d'aval Exp 106/15
 • 247/2015. Baixa padró habitants.
 • 248/2015. Nomenament alcalde accidental
Darrera actualització: 12.03.2020 | 17:49