Resolucions d'Alcaldia 2017

Relació de Decrets aprovats durant l'any 2017, els quals consten a les actes dels plens corresponents

 • 001/2017. Expedient sancionador.
 • 002/2017. Canvi de nom Exp 26/04(A)
 • 003/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
 • 004/2017. Ordre del dia gener 2017.
 • 005/2017. Llicència urbanística Exp 1/17.
 • 006/2017. Llicència urbanística Exp 2/17.
 • 007/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
 • 008/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
 • 009/2017. Execució aval Exp 101/04.
 • 010/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
 • 011/2017. Devolució d'aval Exp 107/15.
 • 012/2017. Llicència ambiental Exp 20/15(A).
 • 013/2017. Devolució d'aval Exp 86/15.
 • 014/2017. Declaració gos perillós.
 • 015/2017. Canvi de nom Exp 8/10(A).
 • 016/2017. Llicència ampliació Exp 2/17(A).
 • 017/2017. Decret admissió Exp 3/17.
 • 018/2017. Llicència ambiental Exp 14/15(A)
 • 019/2017. Devolució d'aval Exp 90/16.
 • 020/2017. Devolució d'aval Exp 78/16.
 • 021/2017. Devolució d'aval Exp 79/15.
 • 022/2017. Multa trànsit.
 • 023/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
 • 024/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
 • 025/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
 • 026/2017. Baixa ofici padró municipal.
 • 027/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
 • 028/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
 • 029/2017. Taxa ocupació del Sòl 2016.
 • 030/2017. Ordre del dia febrer 2017.
 • 031/2017. Canvi data càrrec domiciliació.
 • 032/2017. Expedient sancionador neteja carrer Tarragona.
 • 033/2017. Liquidació pressupost 2016.
 • 034/2017. Aprovació pressupost projecte ampliació pavelló.
 • 035/2017. Devolució d'aval Exp 2/17.
 • 036/2017. Devolució d'aval Exp 27/15.
 • 037/2017. Devolució d'aval Exp 59/16.
 • 038/2017. Llicència urbanística Exp 5/17.
 • 039/2017. Llicència Ambiental Exp 20/11(A).
 • 040/2017. Devolució d'aval Exp 76/16. 
 • 041/2017. Llicència urbanística Exp 8/17.
 • 042/2017. Llicència urbanística Exp 6/17.
 • 043/2017. Devolució d'aval Exp 5/16.
 • 044/2017. Devolució d'aval Exp 48/16.
 • 045/2017. Llicència urbanística Exp 9/17.
 • 046/2017. Llicència urbanística Exp 10/17.
 • 047/2017. Llicència ambiental Exp 25/16(A).
 • 048/2017. Adjudicació projecte obres BV4601-B521.
 • 049/2017. Adjudicació estudi drenatge UA2, UA12 i Sector3.
 • 050/2017. Caducitat Exp 26/15(A).
 • 051/2017. Devolució d'aval Exp 93/16.
 • 052/2017. Ordre del dia març 2017.
 • 053/2017. Llicència ambiental Exp 6/17(A).
 • 054/2017. Llicència urbanística Exp 12/17.
 • 055/2017. Llicència canvi orientació Exp 30/16(A).
 • 056/2017. Decret admissió Exp 16/17.
 • 057/2017. Magatzem pavelló.
 • 058/2017. Llicència urbanística Exp 15/17.
 • 059/2017. Llicència urbanística Exp 7/17.
 • 060/2017. Llicència urbanística Exp 14/17.
 • 061/2017. Devolució d'aval Exp 12/17.
 • 062/2017. Devolució d'aval Exp 100/16.
 • 063/2017. Comptes generals 2016.
 • 064/2017. Devolució d'aval Exp 85/15.
 • 065/2017. Devolució d'aval Exp 65/16.
 • 066/2017. Canvi titularitat nínxol 52.
 • 067/2017. Devolució d'aval i taxa Exp 53/11.
 • 068/2017. Nomenament jutge de Pau titular i substitut.
 • 069/2017. Llicència urbanística Exp 20/17.
 • 070/2017. Canvi de nom llicència Exp 4/01(A).
 • 071/2017. Llicència urbanística Exp 18/17.
 • 072/2017. Ordre del dia Ple abril.
 • 073/2017. Devolució d'aval Exp 10/17.
 • 074/2017. Acceptació ajut escolarització primera infància curs 2016-2017.
 • 075/2017. LLicència primera ocupació Exp 2/16(O).
 • 076/2017. Baixa ofici padró habitants Exp 3/17.
 • 077/2017. Llicència primera ocupació Exp 1/17(O).
 • 078/2017. Devolució d'aval Exp 109/15.
 • 079/2017. Llicència ambiental Exp 27/15.
 • 080/2017. Adjudicació rehabilitació coberta pavelló.
 • 081/2017. Llicència canvi substancial Exp 9/17(A).
 • 082/2017. Adjudicació estudi hidràulic terrenys SES Gurb.
 • 083/2017. Llicència canvi no substancial Exp 8/17(A).
 • 084/2017. Devolució d'aval Exp 88/16.
 • 085/2017. Devolució d'aval Exp 97/13.
 • 086/2017. Llicència urbanística Exp 28/17.
 • 087/2017. Ordre del dia Ple de maig.
 • 088/2017. Canvi de nom nínxol 71.
 • 089/2017. Baixa definitiva padró habitants.
 • 090/2017. Devolució d'aval Exp. 105/15.
 • 090/2017. Llicència d'activitats Exp 6/17(A).
 • 091/2017. Devolució d'aval Exp 71/15.
 • 092/2017. Devolució d'aval Exp 98/16.
 • 093/2017. Llicència ambiental Exp 10/17(A).
 • 094/2017. Sol.baixa contracte manteniment climatització.
 • 095/2017. Llicència urbanística Exp 36/17.
 • 096/2017. Llicència urbanística Exp 039/17.
 • 097/2017. Devolució d'aval Exp 9/17.
 • 098/2017. Decret asmissió Exp 24/17.
 • 099/2017. Llicència urbanística Exp 44/15.
 • 100/2017. Aprovació padró cementiri 2017.
 • 101/2017. Targeta aparcament discapacitat Exp 36/17.
 • 102/2017. Llicència urbanística Exp 44/17.
 • 103/2017. Nomenament interi tècnica de joventut.
 • 104/2017. Adjudicació contracte obres reforma PB Escoles Velles.
 • 105/2017. Ordre del dia ple de juny.
 • 106/2017. Targeta aparcament persones amb discapacitat.
 • 107/2017. Devolució d'aval Exp 15/17.
 • 108/2017. Permís municipal Exp 1/17(A)
 • 109/2017. Subvenció Agència de Residus Cat foment recollida porta a porta.
 • 110/2017. Subvenció camins.
 • 111/2017. Notificació clausura activitat.
 • 112/2017. Llicència ambiental Exp 17/05(A)
 • 113/2017. Devolució d'abal Exp 96/16.
 • 114/2017. Adjudicació contracte camí C/ Faig al C/ Diagonal.
 • 114/2017. Devolució d'aval Exp 45/16.
 • 115/2017. Devolució d'aval Exp 1/17.
 • 116/2017. Nomenament alcalde accidental.
 • 117/2016. Canvi de titularitat nínxol 122 parròquia de Gurb.
 • 118/2017. Llicència urbanística Exp 115/15.
 • 119/2017. Devolució d'aval Exp 60/16.
 • 120/2017. Llicència urbanística Exp 40/17.
 • 121/2017. Llicència urbanística Exp 47/17.
 • 122/2017. Tràmit obres sòl no urbanitzable Exp 54/17.
 • 123/2017. Multa trànsit 6044BTF.
 • 124/2017. Llicència urbanística Exp 45/17.
 • 125/2017. Llicència urbanística Exp 48/17.
 • 126/2017. Llicència urbanística Exp 53/17.
 • 127/2017. Llicència urbanística Exp 52/17.
 • 128/2017. Devolució d'aval Exp 20/17.
 • 129/2017. Encàrreg projecte reforma vestidors i accés pavelló.
 • 130/2017. Contracte estanteries nau magatzem brigada.
 • 131/2017. Contracte estanteries arxiu municipal.
 • 132/2017. Permís munipal Exp 18/17.
 • 133/2017. Ordre del dia Juliol.
 • 134/2017. Adjudicació obres grades pavelló.
 • 135/2017. Encàrreg redacció Pla especial urbanístic Zona esportiva Gurb.
 • 136/2017. Rectificació decret 112/17 per Exp 17/08.
 • 137/2017. Devolució d'aval Exp 85/16.
 • 138/2017. Devolució d'aval Exp 29/16.
 • 139/2017. Recurs INTERSAAB 2000L a ORGT quotes Martinencs.
 • 140/2017. Relació de fatures mes maig.
 • 141/2017. Relació de fatures mes juny.
 • 142/2017. Baixa ofici padró habitants Exp 003_2017.
 • 143/2017. Clausura aactivitat celebracions.
 • 144/2017. Canvi de nom Exp 17/03(A).
 • 145/2017. Acceptació subvenció vehicle elèctric.
 • 146/2017. Clausura activitats no permeses a l'Exp 5/09(A).
 • 147/2017. Acceptació passatge Mas Pugell.
 • 148/2017. Adjudicació  obra reforma vestidors.
 • 149/2017. Acceptació ajut recurs tècnic cens activitats i pla de verificació.
 • 150/2017. Encàrreg projecte camí Sant Julià subvencionat per la Diputació.
 • 151/2017. Llicència urbanística Exp 64/17.
 • 152/2017. Llicència urbanística Exp 66/17.
 • 153/2017. Llicència urbanística Exp 67/17.
 • 154/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
 • 155/2017. Taxa acupació del Sòl 1T i 2T 2017.
 • 156/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
 • 157/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
 • 158/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
 • 159/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
 • 160/2017. Taxa ocupació del Sòl 2T 2017.
 • 161/2017. Taxa ocupació del Sòl 2T 2017.
 • 162/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
 • 163/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
 • 164/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
 • 165/2017. Taxa ocupació del Sòl 1T i 2T 2017.
 • 166/2017. Devolució d'aval Exp 52/17.
 • 167/2017. Devolució d'aval Exp 44/17.
 • 168/2017. Canvi titularitat nínxol 37 parròqui de Gurb.
 • 169/2017. Llicència urbanística Exp 65/17.
 • 170/2017. Devolució d'aval Exp 18/17.
 • 171/2017. Devolució d'aval Exp 14/17.
 • 172/2017. Canvi no substancial Exp 28/16(A).
 • 173/2017. Canvi de nom Exp 19/01(A).
 • 174/2017. Canvi orientació Exp 29/01(A).
 • 175/2017. Caducitat Exp 4/03(A).
 • 176/2017. Llicència ambiental Exp 20/17(A).
 • 177/2017. Llicència ambiental Exp 13/16(A).
 • 178/2017. Llicència urbanística Exp 70/17.
 • 179/2017. Canvi orientació Exp 23/17(A).
 • 180/2017. Llicència 1a ocupació Exp 6/17(O).
 • 181/2017. Llicència urbanística Exp 71/17.
 • 182/2017. Pròrroga conveni recollida i acollida animals de companyia.
 • 183/2017. Llicència primera ocupació Exp 4/17(O).
 • 183/2017. Suport referèndum 1 d'octubre 2017.
 • 184/2017. Devolució d'aval Exp 117/15.
 • 185/2017. Multa trànsit 1665-DRB.
 • 186/2017. Llicència urbanística Exp 73/17.
 • 187/2017. Ordre del dia ple setembre.
 • 188/2017. Contractació personal activitats esportives.
 • 189/2017. Contenciós 272/2017.
 • 190/2017. Llicència urbanística Exp 81/15.
 • 191/2017. Multa trànsit 6044BTF.
 • 192/2017. Decret factures juliol.
 • 193/2017. Decret factures agost.
 • 194/2017. Contenciós 97/2017.
 • 195/2017. Llicència primera ocupació 7/17(O)
 • 196/2017. Llicència urbanística Exp 78/17.
 • 197/2017. Devolució d'aval Exp 27/17.
 • 198/2017. Llicència primera ocupació Exp 3/17(O)
 • 199/2017. Ordre del dia ple octubre.
 • 200/2017. Ampliació registre sanitari Exp 35/15(A)
 • 201/2017. Llicència ambiental Exp 4/17(A)
 • 202/2017. Baixa ofici padró habitants Exp 56/17
 • 203/2017. Baixa ofici padró habitants Exp 59/17
 • 204/2017. Targeta aparcament discapacitats Exp 58/17
 • 205/2017. Ordre del dia ple extraordinari Octubre 2017
 • 206/2017. Devolució d'aval Exp 76/17
 • 207/2017. Llicència primera ocupació Exp 2/17(O)
 • 208/2017. Llicència ambiental Exp 7/17(A)
 • 209/2017. Llicència urbanística Exp 96/17
 • 210/2017. Devolució d'aval Exp 41/17
 • 211/2017. Devolució d'aval Exp 42/17
 • 212/2017. Adjudicació obres asfalt C/ Sant Jordi i C/ Colon
 • 213/2017. Adjudicació obra asfalt carrers 2017
 • 214/2017. Llicència urbanística Exp 101/17
 • 215/2017. Llicència urbanística Exp 98/17
 • 216/2017. Sol.licitud subvenció Turó Castell de Gurb
 • 217/2017. Llicència urbanística Exp 105/17
 • 218/2017. Llicència definitiva Exp 57/07(A)
 • 219/2017. Llicència ambiental Exp 8/12(A)
 • 220/2017. Llicència ambiental Exp 31/17(A)
 • 221/2017. Devolució d'aval Exp 66/17
 • 222/2017. Devolució d'aval Exp 43/17
 • 223/2017. Ordre del dia ple novembre
 • 224/2017. Baixa ofici padró municipal Exp 59/17
 • 225/2017. Targeta apracament discapacitat Exp 68/17
 • 226/2017. Devolució d'aval Exp 33/16
 • 227/2017. Devolució d'aval Exp 87/16
 • 228/2017. Decret admissió alcaldia Exp 99/17
 • 229/2017. Decret admissió alcaldia Exp 89/17
 • 230/2017. Adjudicació obra asfalt urbanització entorn pavelló
 • 231/2017. Adjudicació obra jardineria urbanització entorn pavelló
 • 232/2017. Devolució d'aval Exp 47/17
 • 233/2017. Baixa ofici padró municipal Exp 69/17
 • 234/2017. Factures setembre
 • 235/2017. Factures octubre
 • 236/2017. Devolució d'aval Exp 80/17
 • 237/2017. Llicència urbanística Exp 111/17
 • 238/2017. Canvi de nom Exp 30/15(A)
 • 239/2017. Canvi de nom Exp 5/12(A)
 • 240/2017. Llicència ambiental Exp 20/07(A)
 • 241/2017. Decret admissió alcaldia Exp 109/17
 • 242/2017. Baixa ofici padró municipal Exp 70/17
 • 243/2017. Baixa ofoco padró municipal Exp 65/17
 • 244/2017. Devolució d'aval Exp 73/17
 • 245/2017. Devolució d'aval Exp 90/17
 • 246/2017. Aprovació subvencions millores edificis públics
 • 247/2017. Ordre del dia ple desembre
 • 248/2017. Devolució d'aval Exp 39/17
 • 249/2017. Llicència ambiental Exp 28/17(A)
 • 250/2017. Llicència ambiental Exp 14/17(A)
 • 251/2017. Llicència canvi no substancial Exp 29/17(A)
 • 252/2017. Targeta aparcament discapacitat
Darrera actualització: 12.03.2020 | 17:50