La Meva Salut informa dels medicaments prescrits en la recepta electrònica en set idiomes i de forma entenedora

Les diferents llengües amb què es dona aquesta informació són català, castellà, anglès, francès, àrab, xinès i portuguès

El portal La Meva Salut incorpora un nou servei entre les seves funcionalitats: a l’apartat "Medicació", el ciutadà pot consultar les dades associades als medicaments prescrits a través del sistema de Recepta Electrònica. En concret, la persona pot accedir a la informació detallada sobre els fàrmacs en un llenguatge entenedor, que li fa més comprensibles els seus efectes, així com les recomanacions associades a la presa d’aquests medicaments.

En aquest sentit, i a tall d’exemple, a una persona a qui se li recepta un antihistamínic, pot clicar en un desplegable en què se li indica que és un medicament utilitzat per tractar determinats tipus d'al·lèrgies, que s’ha de prendre els comprimits sencers, empassant-los amb ajuda d'un got d'aigua i, preferiblement, amb l'estómac buit .

A més, es possibilita la tria per part del pacient de l’idioma en què vulgui rebre aquesta informació, escollint entre aquests set: català, castellà, anglès, francès, àrab, xinès i portuguès. Així mateix, el ciutadà també pot descarregar-se el Pla de Medicació vigent.

El portal La Meva Salut

El portal La Meva Salut és un espai digital, personal i intransferible de consulta que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i utilitzar-la d’una forma segura i confidencial, a més de facilitar-li la realització de tràmits electrònics.

Fins ara, més de 177.365 usuaris s’han connectat al portal La Meva Salut en algun moment. Durant el mes de febrer d’enguany van accedir-hi 31.136 usuaris diferents.

A més del seguiment de la medicació que té prescrita, el portal La Meva Salut li permet a l’usuari consultar de forma confidencial tot el seu historial clínic personal del qual disposa el sistema de salut públic; últims diagnòstics, resultats de les proves, estat de la vacunació, dades de l’equip d’atenció primària que té assignat, llista d’espera si s’està esperant una intervenció quirúrgica, consulta del document de voluntats anticipades i fer una consulta telemàtica amb el seu metge a través de l’eConsulta, entre d’altres.

Una manera molt ràpida d’accedir a La Meva Salut és a través d’un certificat digital. Si no se’n disposa, però, caldrà:

  • Demanar-hi accés, presencialment, al centre d’atenció primària (CAP)
  • Disposar de correu electrònic personal i d’un telèfon mòbil per rebre SMS.
  • Aportar la targeta sanitària personal i el DNI o document d’identificació equivalent.
  • Signar la sol·licitud d’accés.
  • Guardar el codi d’usuari (el mateix del número d’identificació personal).
  • Validar el registre per correu electrònic en el termini de 4 dies (si no, caldrà començar de nou els tràmits al CAP).

Més informació:


Accés al fullet informatiu de La Meva Salut

Vídeo La Meva Salut https://www.youtube.com/watch?v=UmhLGibqfX0

Darrera actualització: 2.03.2020 | 07:41