2022.Bases generals reguladores dels processos selectius per a l'accés a places convocades per l'Ajuntament de Gurb

L'objecte de les presents bases és la regulació amb caràcter general dels processos de selecció per l'accés a les places que convoqui l'Ajuntament de Gurb i que s'identifiquin en les corresponents bases específiques, tant pel que respecte al personal funcionari (de carrera o interins) com al personal laboral (de caràcter permanent o temporal).

Darrera actualització: 9.05.2022 | 08:38