Subvenció per a la concessió d'ajuts per la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica 2022

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i reuneixin les següents condicions:

  • Les subvencions van adreçades a les persones físiques empadronades al municipi de Gurb o les empreses amb domicili social al mateix domicili.

Termini de presentació de les sol.licitud del 2 de maig de 2022 al 30 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Durant l'any 2022 s'han presentat 2 sol·licituds per aquesta subvenció:

  • 0 sol·licituds acceptades
  • 0 sol·licituds denegades.
  • 2 sol·licituds en espera de resolució.

 

Darrera actualització: 16.12.2022 | 13:57