Servei d'Arxiu municipal

El Servei d’Arxiu Municipal (SAM) de Gurb, amb el suport de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, és el servei que s'encarrega de la gestió, el tractament, l'organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions i competències. El SAM també s'ocupa de la documentació de les persones físiques o jurídiques que han fet donacions o cessions dels seus fons, per tal de posar-la a l'abast de la població.

Serveis

 • Consulta de fons
 • Reprografia
 • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
 • Suport a la investigació
 • Visites per a escoles

Horaris de consulta

 • De dilluns a divendre de 09:00 a 14:00
 • Consultes i informació: 938 860 166 o gurb@diba.cat

Funcions del Servei d’Arxiu Municipal de Gurb

 • Correspon al SAM l'administració del Sistema de Gestió Documental (SGD), promoure’n la implantació per part de l’Ajuntament, així com la seva actualització i millora, amb el suport dels nivells a qui l’organigrama de la corporació atribueixi facultats organitzatives i tècniques.
 • Garantir l’accés a la informació per part dels particulars en relació als documents que estiguin sota la seva responsabilitat directe, tot respectant el dret a la intimitat i altres drets protegits per l’ordenament.
 • La salvaguarda del patrimoni documental del municipi.
 • L’aplicació de criteris d’avaluació i tria de la documentació.
 • La participació en l’adequació permanent de la Corporació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
 • L’assessorament a la Corporació en tots els aspectes relatius al tractament de la informació i els documents.
 • El tractament arxivístic dels documents.
 • La gestió de l’equipament i instal·lacions de l’Arxiu Municipal

Mas l'Esperança, s/n - 08503 Gurb - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 860 166
Fax: 938 860 047
Adreça electrònica: ajgurb@gurb.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Darrera actualització: 26.03.2021 | 13:01