Adquisició d'un vehicle elèctric

Dijous, 7 de maig de 2020 a les 00:00

El 18 de març de 2019, l'Ajuntament de Gurb va comprar un vehicle Nissan E-NV200 per tal de reduir les emissions difuses de gasos amb efecte hivernacle en el sector de la mobilitat.

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a data de 10 d’octubre de 2018 va publicar al DOGC núm. 7566 l’Ordre TES/169/2018, de 4 d'octubre, per la qual es va aprovar les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic.

L'Ajuntament de Gurb va ser beneficiari i va comprar un vehicle elèctric que no implicava la substitució de cap vehicle municipal existent, però sí implicava que els serveis tècnics i de la brigada municipal poguessin utilitzar aquest vehicle en comptes dels vehicles particulars que no són elèctrics.

El nou vehicle elèctric utilitza electricitat provinent dels subministraments de l’Ajuntament i aquesta és d’origen 100% renovable, doncs les emissions de GEH seran totalment evitades. L’electricitat consumida per l’Ajuntament de Gurb disposa dels certificats de garantia d’origen 100% renovable, ja que es contracta mitjançant l’Acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis. Per tant, la quantitat d’emissions de GEH evitades anualment com a conseqüència de l’actuació és de 3,17 tones de CO2eq.

L’Ajuntament de Gurb també disposa de la infraestructura necessària per a la recàrrega del vehicle a la nau de la brigada municipal.

Darrera actualització: 08.05.2020 | 17:33