Aprovada la regulació inicial de parcs solars a Gurb

Dimarts, 12 d'abril de 2022 a les 13:00

El Ple Ordinari del passat 11 d'abril va ratificar per unanimitat la necessitat de regular la creació de parcs fotovoltaics en sòl no urbanitzable.

L'Ajuntament de Gurb regularà la creació de parcs fotovoltaics d'extensió superior a una hectàrea creats en zones declarades com a sòl no urbanitzable, aprovant per unanimitat el primer acord inicial de tot aquest procés en el darrer Ple Ordinari, corresponent al mes d'abril del 2022. Aquesta necessitat va portar a sotmetre a la primera votació el nou reglament que pretén acotar encara més les zones on es poden ubicar aquesta tipologia de parcs solars. 

La proposta sotmesa a votació i aprovada redueix a un màxim de 2,5 hectàrees els parcs solars que es poden instal·lar en sòl no urbanitzable dins del terme municipal de Gurb. Aquesta mesura ve incentivada per la insistència i l'interès per part d'algunes empreses per aprofitar l'extensió de terreny de la qual disposa el municipi, assentant unes bases per evitar la massificació i ubicant-los en espais menys vulnerables

Aquesta decisió, un cop s'aprovi de manera definitiva, aixecarà la suspensió de llicències imposada fa aproximadament un any, que va frenar en sec la possible implementació d'aquests parcs fotovoltaics. Alhora, el fet de delimitar-los a un màxim de 2,5 ha també permetrà a les persones del territori trobar millors espais i evitar l'arribada de grans empreses i clústers empresarials. 

Les bases reguladores es van aprovar inicialment per unanimitat, però amb el compromís de debatre-les més a fons abans de l'aprovació definitiva a petitició del Sr. Joan Roca en la sessió. 

 

Nou pla antifrau i bases reguladores per a processos selectius

El ple també va votar dos punts importants per a la correcta administració del dia a dia de l'Ajuntament. El primer va ser l'aprovació del Pla Antifrau de l'Ajuntament de Gurb, un document que permetrà garantir i declarar la conformitat d'utilització dels fons municipals segons les normes aplicables i assegurar-ne la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. 

Aquesta mesura ve imposada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), ja que tota entitat participant ha de presentar un pla antifrau que asseguri i implementi una gestió eficaç i transparent

En la sessió també es va sotmetre a votació la creació de les noves bases reguladores per a processos selectius organitzats per l'Ajuntament de Gurb. Més enllà de les bases específiques per a cada convocatòria, aquestes noves bases tenen com a principal objectiu assentar un caràcter comú per a aquelles convocatòries que efectuï l'entitat local sense perjudicar les especificitats de cada procés selectiu. Va aprovar-se per unanimitat.

 

El consistori també va aprovar altres punts, com el nou conveni de delegació de competències en recollida de residus, neteja viària i deixalleria amb el Consell Comarcal, ja que el primer document aprovat requeria algunes correccions. També van sotmetre's a vot un total de cinc llicències, pràcticament totes elles aprovades per unanimitat.

Per acabar la sessió, el Sr. Josep Casassas, alcalde de Gurb, va proporcionar resposta a tots els dubtes plantejats per l'oposició en el darrer ple, referents a les obres realitzades al c/ Sant Roc. Va donar resposta a tots els dubtes generats al voltant dels imports i licitacions de les obres.

Darrera actualització: 22.11.2022 | 10:35