Aprovats per unanimitat tots els punts del Ple Ordinari

Dimarts, 15 de novembre de 2022 a les 12:30

El ple del mes de novembre va tenir lloc el dilluns 14 de novembre i va durar poc menys d'una hora, gràcies a la bona entesa entre els grups municipals.

Consens total entre els grups polítics en el Ple Ordinari del mes de novembre a l'Ajuntament de Gurb, on es van aprovar tot els punts en l'ordre del dia per unanimitat. Malgrat tractar-se d'un ple extens, amb un total de 17 punts, la sessió va durar poc menys d'una hora pel fet que pocs punts van originar debat entre els grups municipals.

D'entre els 17 punts que constaven en l'acta del ple, només n'hi va haver un parell que van requerir més dedicació i debat, per acabar de polir alguns aspectes necessaris per a la seva aprovació unànime per part de tot el consistori.

 

Delegació per contractar el nou enllumenat

El punt 8 de l'ordre del dia va ser el primer que va originar debat en la sessió plenària, a causa d'un requisit per part del grup municipal de Junts. Aquest punt preveia aprovar la delegació de competències del ple cap a alcaldia per tirar endavant la contractació del canvi d'enllumenat al municipi, ja que el contracte supera el 10% del pressupost municipal.

Aquests contractes s'han de sotmetre a votació i aprovació pel ple i, per agilitzar el procés, es va proposar tirar endavant una delegació de competències.

Junts va traslladar la inquietud que aquest fet provocava una pèrdua de transparència i informació, i va proposar que, en comptes de delegar aquesta decisió, es tirés endavant la contractació d'aquest projecte a través de Plens Extraordinaris com ja s'ha fet en altres ocasions. Alhora, el grup també es va mostrar disposat a fer els necessaris per a assegurar una major agilitat en el procés d'aprovació d'aquest contracte.

Des de l'equip de govern es va comentar que, en aquest cas, el canvi d'enllumenat era una prioritat que havia de tirar endavant com més aviat millor, a més de destacar que el fet de convocar Plens Extraordinaris suposa una càrrega administrativa important i l'objectiu era guanyar agilitat.

Per tal de respondre a les inquietuds generades, es va assumir el compromís que en la mesa de contractació s'incorporaria un membre de cada grup municipal, encara que fos en modalitat d'oients, per assegurar més transparència.

Aquest compromís va convèncer i resoldre els dubtes generats en tots els grups, permetent aprovar el punt per unanimitat.

 

Informe tècnic sobre l'estalvi energètic

El canvi d'enllumenat públic a tot el municipi va tornar a fer acte de presència al ple, deixant patent que es tracta d'un dels aspectes més rellevants que afronta actualment Gurb. En aquest cas, va ser en referència al punt número 16, on es va proposar l'aprovació del canvi d'enllumenat com a assumpte sobrevingut per sotmetre-ho a votació. En el cas d'assumptes sobrevinguts és necessari aprovar-los primer en qualitat d'urgència per, posteriorment, entrar-lo directament com a punt a votar al ple.

Tots els grups municipals presents van creure convenient incorporar en l'ordre del dia el canvi d'enllumenat, valorant la urgència que suposa pel poble. Un cop inclòs en el ple per unanimitat, Junts va comunicar que en el projecte mancava un apartat on quedés reflectit l'estalvi energètic que suposarà el canvi cap a la tecnologia LED.

L'alcalde, Josep Casassas, va explicar i detallar al consistori les dades d'estalvi obtingudes a través d'una auditoria externa, però també va agafar el compromís d'incorporar al projecte un informe del tècnic que detallés l'estalvi en kW (kilowatts) que suposarà el canvi de tecnologia. Acceptant el compromís fet per part de l'equip de govern, Junts va tirar endavant el punt, que també va ser aprovat per unanimitat.

 

Finalment, ja en el torn de precs i preguntes, Junts va sol·licitar a l'equip de govern un resum de despeses de Festa Major, informe que s'ha fet arribar de manera recurrent en darrers exercicis.

Darrera actualització: 15.11.2022 | 11:54