Convocatòria d'ajuts al Lleure 2022

Dilluns, 30 de maig de 2022 a les 00:00

Des del Consorci d’Osona de Serveis Socials i els ajuntaments de la comarca d’Osona s’obre una convocatòria d’ajuts que tenen per finalitat cobrir una part de les despeses dels casals, colònies, estades, activitats esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats educatives destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a terme durant el període d’estiu que no hi ha escola a les famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica.

Les sol·licituds es podran presentar per Internet a través de la web del Consorci http://ajuts.osonaacciosocial.cat/, directament als respectius ajuntaments de la comarca que formin part d’aquesta convocatòria, o a les oficines del Consorci de Serveis Socials d’Osona, Edifici Auditòrium – C/ Molí d’en Saborit, 8, 3 planta – 08500 Vic. El termini per a presentar la sol·licitud, juntament amb el document d’inscripció de l’activitat, i si s’escau, del comprovant de pagament, és del 3 al 30 de juny de 2022. El comprovant del pagament es pot presentar fins al 31 d’agost de 2022. 

Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones beneficiàries dels ajuts han d’estar empadronades al municipi. Per concedir els ajuts es tindran en compte les següents valoracions econòmiques, descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. Si es superen aquests llindars econòmics, tenint en compte els membres residents al domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà.

UNITAT FAMILIAR TRAM A TRAM B TRAM C
Llars d'un adult 10.096,50 € 6.731,00 € 4.206,80 €
Llars d'un adult i un infant 13.125,50 € 8.750,30  € 5.468,90 €
Llars d'un adult i dos infants 16.154,40 € 10.769,60 € 6.731,00 €
Llars de dos adults 15.144,80 € 10.096,50 € 6.310,00 €
Llars de dos adults i un infant 18.173,70 € 12.115,80 € 7.572,30 €
Llars de dos adults i dos infants 21.202,70 € 14.135,10 € 8.834,40 €
Llars de dos adults i tres infants 24.231,60 € 16.154,40 € 10.096,50 €

Per cada adult no contemplat

Per cada infant no contemplat

+5.048,30 €

+3.029,00 €

+3.365,50 €

+2.019,30 €

+2.103,20 €

+1.262,10 €

Els beneficiaris del tram A hauran de complir algun dels criteris següents:

  • Acreditació de família nombrosa/monoparental
  • Sentència infant en acolliment
  • Acreditació violència de gènere
  • Reconeixement d’almenys un 33% de discapacitat

Els beneficiaris del tram B i C, si no superen els llindars econòmics, la sol·licitud serà concedida.

Per a qualsevol aclariment restem a la vostra disposició. Podeu contactar amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials al telèfon 93 171 00 73 de dilluns a dijous de 9:00h a 18:00h i divendres de 9:00h a 14:00h o a través de ajuts@cssosona.cat

Darrera actualització: 01.06.2022 | 08:08