La Generalitat implanta el nou impost sobre emissions de CO2 dels vehicles

Dimarts, 27 d'abril de 2021 a les 00:00

L'objecte d'aquest nou impost és reduir les emissions de diòxid de carboni (CO2) que produeixen els vehicles i que incideixen en l'increment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

La recaptació es destinarà íntegrament a accions de millora de l'entorn i del transport públic, a fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i a impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Aquest tribut afectarà les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d'un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. I també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicle registrats el 2020.

El padró provisional dels vehicles que tributen per l'impost es podrà consultar a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya a partir de l'1 de maig del 2021.

Més informació

Simulador del cost de l'impost segons les emissions de CO2 del vehicle

Darrera actualització: 30.04.2021 | 14:21