La Generalitat retarda el toc de queda la nit de Nadal i Cap d’Any

Dimecres, 2 de desembre de 2020 a les 00:00

El pla d’adaptació de l’activitat de Nadal aprovat avui pel PROCICAT també estableix en 10 el límit de persones que es poden reunir i no contempla cap mena de restricció de mobilitat.

Aquest pla estarà actiu durant el període festiu de Nadal i canvi d’any, comprès entre els dies 21 de desembre de 2020 i 6 de gener de 2021. El pla contempla aspectes relacionats amb l’activitat social, incloent-hi cultura popular, i també aquells aspectes de l’activitat comercial relacionats.

Pautes per les trobades i reunions

Es recomana que les trobades comportin el nombre més reduït de persones possible. En tot cas, les trobades es limitaran al nombre màxim de 10 persones.

A banda del nombre màxim de persones, es recomana que a les reunions socials no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). A més, es recomana que, per a totes les celebracions del període nadalenc, cada bombolla de convivència es relacioni amb un màxim de dues altres bombolles de convivència, sempre les mateixes.

Mobilitat territorial i retorn a domicili

Els perímetres s’ajustaran en funció del tram d’obertura progressiva.

En tot cas, es recomana que la mobilitat es minimitzi i mantingui en l’entorn proper.

Es permetrà el retorn al domicili familiar de les persones que es trobin fora de Catalunya per motius laborals o d’estudis. Caldrà complir amb les mesures establertes pel Govern espanyol en quant a la certificació de la prova COVID-19 amb resultat negatiu en el cas d’arribada des de fora de l’Estat o altres mesures que siguin vigents.

Confinament nocturn

Per la Nit de Nadal i la Nit de cap d’Any es flexibilitzarà el confinament nocturn que s’iniciarà a les 01:30 h del dia 25 de desembre i 1 de gener, respectivament, i no a les 22:00 h com està previst per la resta de dies.

Per a la Nit de Reis el confinament nocturn s’endarrereix fins a les 23 h perquè la gent que pugui fer ús de l'horari de compres fins a les 22 h.

Comerç

Per la Nit de Reis es permetrà que els establiments comercials estenguin l’horari d’obertura fins a les 22 h.

Es recomana que l’activitat comercial es realitzi amb els desplaçaments mínims, a prop del domicili, i en grups petits per evitar aglomeracions i interaccions socials, especialment en el cas d’espais tancats i d’espais on habitualment hi ha alta afluència.

El temps de permanència a l’interior també s’ha de minimitzar.

Cal avançar les compres o evitar realitzar-les físicament (compres en línia) en els períodes on habitualment hi ha més activitat per evitar aglomeracions.

Practiqueu la higiene de mans abans i després d’accedir als comerços. Eviteu tocar superfícies innecessàriament.

Les fires–mercat de Nadal només es podran desenvolupar garantint que es fan en espais perimetrats i amb control d’accessos per garantir la superfície de 2,5 m² per persones i evitar les aglomeracions i amb el compliment dels aforaments màxims.

Restauració

Els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener es permetrà fer ús de la restauració en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula.

Per a la Nit de Nadal i la Nit de cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins les 01:00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament.

L’ocupació de la restauració s’ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram.

 

En els documents adjunts podeu descarregar en format PDF el pla d’adaptació de l’activitat social de Nadal i canvi d’any a la COVID-19

A l’enllaç podeu consultar les mesures de Nadal del Departament de Salut de la Generalitat.

A la imatge teniu la infografia resum del Pla Nadal.

Darrera actualització: 09.12.2020 | 08:51