La Quitxalla Juliol 2020

Dimarts, 2 de juny de 2020 a les 00:00

Us informem que aviat obriran les portes de “La Quitxalla” per atendre la necessitat que tenen algunes famílies de portar als seus infants a l’escola bressol.

Es tracta d’una obertura gradual que ha de permetre garantir les indicacions de prevenció de salut. Obrint amb un format molt diferent al habitual, serà un format merament assistencial.

El nombre de places és limitat, malauradament no poden atendre a tots els infants matriculats al centre, per això hi ha un barem que serveix per donar prioritat a les famílies on el pare i la mare han de realitzar la seva feina presencialment.

Junt amb el formulari que trobareu als documents adjunts i tambe a la web de La Quitxalla per demanar la plaça a “La Quitxalla Juliol’20”, s’ha d’adjuntar els documents següents: documents acreditatius del lloc de treball conforme s’ha de fer treball presencial a l’empresa (pare i mare), el Calendari vacunes de l’infant al dia i el carnet de família monoparental si s’escau. També s’haurà d’adjuntar una declaració responsable que podeu trobar a l’apartat de secretaria de la mateixa pàgina web. Tot això s’haurà d’enviar per correu electrònic a laquitxalla@gurb.cat, amb el títol Juliol’20 i el nom del nen/a abans del dia 14 de juny.

Tant aviat com ens sigui possible, i pel mateix canal, us informaran de si teniu la plaça i dels protocols a seguir.

Cal tenir en compte que el Departament d’Ensenyament prohibeix l’assistència al centre dels infants nascuts el 2019 i el 2020, per tant no es podrà apuntar a aquest servei cap infant nascut en aquests anys.

Aquest és un format excepcional que es porta a terme tenint en compte que l’escola bressol no pot atendre tots els infants matriculats. També per respondre a la demanda de les famílies que han de fer treball presencial i que per tant tenen dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. En tot moment es garenteix el compliment de les mesures de prevenció que marca el Departament d’Ensenyament.

Trobareu més informació (horaris, preu, barem…) i el full d'inscripció als documents adjunts

Darrera actualització: 02.06.2020 | 18:53