Més de 600 contractes per a joves a la Generalitat

Dimecres, 1 de juny de 2022 a les 16:00

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya posa en marxa un nou programa que ofereix als joves una contractació en pràctiques de 10 mesos per treballar a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic.

El SOC ha posat en marxa un nou programa de primera experiència professional en les administracions públiques a través del qual subvencionarà la contractació de persones joves desocupades als diferents departaments de la Generalitat i els seus organismes públics.

En aquesta línia, es preveu la contractació de més de 600 joves menors de 30 anys a través de la modalitat de contracte en pràctiques durant 10 mesos.

Les persones joves troben moltes dificultats per adquirir una primera experiència laboral, fet que impedeix la seva integració en el mercat de treball i, per tant, el seu desenvolupament professional i personal. L'objectiu d’aquest nou programa és facilitar mitjançant un contracte de treball l'adquisició de competències, així com d'habilitats socials i professionals (empatia, creativitat, treball en equip, capacitat d'adaptació, entre d’altres).

Es cobriran preferentment llocs de treball en tasques relacionades amb la transició ecològica i l'economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social (atenció a la dependència, intervenció amb col·lectius vulnerables i rehabilitació d'entorns i habitatge), així com el desenvolupament local rural.

Les persones contractades hauran de ser més grans de 16 i menors de 30 anys, estar desocupades i inscrites al SOC com a demandants d’ocupació. A més, hauran de complir els requisits per a formalitzar un contracte en pràctiques, entre d’altres l’acreditació d’un títol universitari, de formació professional de grau mitjà, superior o equivalents, o un certificat de professionalitat.

Per a aquesta convocatòria es considera col·lectiu preferent les persones amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33%.

Pel que fa a la selecció, les oficines de treball facilitaran a les entitats contractants una relació de noms de les persones candidates per a cada lloc de treball que compleixen els requisits. A partir d’aquest llistat, l’entitat haurà de realitzar el procés de selecció garantint el principi de no discriminació per cap raó.

Les persones joves interessades han de dirigir-se a la seva oficina de Treball per tal d’inscriure’s al programa i fer totes les gestions necessàries.

Darrera actualització: 07.06.2022 | 09:05