Modificacions dels horaris i freqüències del servei de Bibliobús

Dimecres, 4 de novembre de 2020 a les 00:00

A Gurb rebrem el servei dimarts 17 de 15 a 17.30 h.

En aplicació de la Resolució SLT 2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, s’ha reestructurat de nou els horaris de servei dels bibliobusos per tal que aquests visitin un únic municipi al dia.

Això obliga a reajustar els horaris que s’havien aplicat a partir de la represa del servei i a disminuir la freqüència de pas en totes les rutes. Aplicarem aquesta mesura, provisionalment, durant el mes de novembre.

A Gurb rebrem el servei el dimarts 17 de 15 a 17.30 h

Us informem també que, seguint les mesures recomanades a l’esmentada resolució,  els serveis del bibliobús seran: el préstec i la devolució de documents, el préstec interbibliotecari, la informació bibliogràfica i la informació general. Se suspendran temporalment les activitats culturals o de lleure, excepte les que es realitzin per a grups de convivència als centres escolars.

Si les condicions meteorològiques ho requereixen, el servei es prestarà a l’interior del vehicle, i es permetrà l’accés simultani d’un usuari o unitat familiar, prèvia neteja de mans amb el gel hidroalcohòlic que es posarà a la seva disposició, i respectant l’ús obligatori de la mascareta i la distància de seguretat (1,5 m, o el seu equivalent d’una superfície de 2,5 m2 per persona).

Darrera actualització: 10.12.2020 | 11:13