Obres de manteniment a la llera del Reg Esperança

Dimecres, 14 de juny de 2023 a les 12:30

Aquestes obres han estat subvencionades per l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, amb un import final de 24.907,57 euros.

Fa ja uns mesos, l’Ajuntament de Gurb va detectar la necessitat d’efectuar treballs de manteniment de lleres del reg Esperança, al seu pas pel terme municipal de Gurb, amb l'objectiu i finalitat d’evitar inundacions a la zona urbana del municipi. Aquestes obres es van adjudicar a l’empresa ARICO FOREST SLU, per un import de 24.907,57 euros, sense incloure-hi l'IVA, a través d'un expedient de contractació.

Les actuacions executades han consistit en la retirada de vegetació que obstaculitzava el pas de l’aigua (per la seva densitat i per la seva capacitat invasora), la retirada d’arbres morts i de brancatge excessiu, així com la retirada de part d’aquells elements naturals, sediments o arrossegaments vegetals, que podien reduir la capacitat de desguàs de la llera i dels ponts o obres de fàbrica.

En totes les actuacions sempre s'han respectat i tingut en compte les espècies autòctones pròpies de vegetació de ribera de la zona per afavorir la seva recuperació i evitant que la llera quedi desproveïda totalment de vegetació. Alhora, els treballs de retirada de vegetació s’han realitzat incloent sempre actuacions de plantació d’espècies herbàcies, arbustives o arbòries, així com actuacions de restauració adreçades a l’estabilització d’una vegetació de ribera pròpia.

Finalment, també s'ha desbrossat l’excés de vegetació en ambdós marges del primer tram del rec de l’Esperança per tal d’afavorir el pas de l’aigua i s’ha eliminat molta superfície de canya Arundo donax, una de les espècies invasora present a l’àmbit de l’obra. En totes les estructures dels 4 ponts s’ha retirat l’acumulació de sediments i s’han plantat plantes de petit port i se n’ha realitzat el primer reg, així com s’han sembrat llavors herbàcies autòctones de baix manteniment amb barreja d’espècies. 
 

Darrera actualització: 16.06.2023 | 12:58