Prevenció i control de la legionel·losi

Dilluns, 19 de juliol de 2021 a les 03:00

L’increment de la temperatura ambiental, és un dels factors que afavoreixen el creixement de la legionel·la, i la reobertura d’establiments, activitats o instal·lacions que poden haver estat tancades degut a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, cal recordar la importància de les actuacions de prevenció i control de la legionel·losi en totes les instal·lacions de risc, per tal de prevenir casos i brots d’aquesta malaltia.

Si les instal·lacions es mantenen aturades, es recomana:

 • Circuits d’aigua calenta sanitària i banyeres d’hidromassatge:
  • Buidar l’aigua dels acumuladors. Buidar l’aigua dels circuits d’aigua calenta sanitària o, en cas que es consideri necessari mantenir-la, aturar els sistemes d’escalfament. En aquest darrer cas es recomana renovar l’aigua calenta dels acumuladors d’aigua sanitària obrint tots els punts finals de consum, per tal que la temperatura de l’aigua de l’acumulador i de totes les canonades de distribució disminueixi al més ràpidament possible, i caldrà continuar amb les accions de manteniment que siguin necessàries, amb especial atenció a mantenir la recirculació de l’aigua  i la purga dels punts finals de la xarxa d’aigua freda i de la xarxa d'aigua calenta sanitària que ara contindrà aigua freda.
  • Aturar sistemes d’escalfament i climatització de les banyeres.
  • Buidar l'aigua dels vasos, dipòsits reguladors i circuits de recirculació i tractament, tenint cura de conservar en bon estat les sondes (clor, redox, pH) i el sistema de desinfecció de l’aigua.
 • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius:
  • Buidar tot el circuit i safates de les torres i condensadors. En cas que sigui imprescindible mantenir l’aigua al circuit, caldrà continuar amb les accions de manteniment, prevenció i control corresponents.

Si es reobren instal·lacions que han estat aturades, cal tenir en compte que:

L’estancament d’aigua a les instal·lacions pot augmentar el risc de proliferació de legionel.la. Per tant, si les instal·lacions han estat tancades, aturades o amb trams amb aigua estancada, abans de tornar-les a posar en funcionament, cal en tots els casos:

 • Realitzar un tractament de neteja i desinfecció
 • Realitzar els controls analítics corresponents passats quinze dies, per comprovar que la instal·lació estigui sanejada.

Per a totes les instal·lacions que estan en funcionament, cal recordar que:

Els titulars d’aquestes instal·lacions han d’adoptar les mesures necessàries per assegurar que es continuïn realitzant amb rigorositat les actuacions de prevenció i control de la legionel·losi, d’acord amb el que estableix la normativa vigent: revisió de les instal·lacions, neteja, purgues, control de temperatura, tractaments de desinfecció i anàlisis de Legionel.la.

Cal tenir especial cura en controlar la desinfecció de l’aigua i la temperatura, i en mantenir els nivells de biocida, la terbolesa, el pH correctes.

Totes les actuacions que es portin a terme han de quedar degudament descrites i registrades, tal com es fa habitualment.

Per més informació es poden consultar els següents enllaços:

Darrera actualització: 21.07.2021 | 11:58